Otázka vôle

8.03.2017

Otázka vôle do Bratislavy prináša svetových odborníkov z oblastí umenia, filozofie, politológie, psychológie a psychiatrie, neurovied, výpočtových vied a ľudských práv. Od decembra 2016 do apríla 2017 sa prostredníctvom prednášok, výstav a vystúpení zameriava na interdisciplinárne skúmanie vôle a širokého spektra problémov, ktoré vôľa zahŕňa. Realizované v kurátorskej koncepcii Borisa Ondreičku.

Viac informácií, záznamy vystúpení a eseje vybraných hostí projektu nájdete na www.questionofwill.sk.

Projekt Otázka vôle je financovaný príspevkom vo výške 117 213 eur z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Newsletter

Aktuality