Grantová výzva: Stronger Roots for Civil Society

5.09.2019

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Nadace OSF Praha, NIOK Foundation z Maďarska a Glopolis z Českej republiky dnes, teda 5.9. 2019 spoločne otvárajú grantovú výzvu pre rozvoj  organizácií občianskej spoločnosti “Stronger Roots for Civil Society”.

Ak máte záujem o posilnenie udržateľnosti a kapacít vašej organizácie, potrebujete poradiť a naučiť sa ako zlepšiť jej dosah, vplyv a schopnosť nachádzať nové zdroje pre jej činnosť – výzva je otvorená do  do 15. Októbra 2019.

Aktívna a otvorená občianska spoločnosť je nevyhnutný spoločenský prvok pri tvorbe demokratických procesov a účasti vo veciach verejných. Otvorená spoločnosť je predpokladom nielen pre osobnú slobodu, ale aj pre vzájomné porozumenie, ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva, ochranu životného prostredia a transparentnú verejnú správu.

Pre organizácie občianskej spoločnosti je preto dôležité nájsť a aplikovať stratégie a postupy ako osloviť svoje cieľové skupiny, podporovateľov a dobrovoľníkov za cieľom posilniť svoje postavenie z hľadiska dlhodobej profesionalizácie, verejného uznania a udržateľnosti. Cieľom programu je preto podporiť organizácie v ich fungovaní, implementácii ich projektov a budovaní  kapacít v období zmenšujúceho sa priestoru pre občiansku angažovanosť.

Viac informácií o grantovej výzve nájdete tu (PDF). Nakoľko sa jedná o grantovú výzvu v spoluprácu troch krajín, text výzvy ako i podanie žiadosti o grantovú podporu je potrebné vyplniť v anglickom jazyku.  

otvorenej grantovej výzve organizujeme informačný seminár, ktorý sa uskutoční 18. septembra 2019 v Bratislave, v priestoroch Open Gallery na Baštovej 5. Prosím, potvrďte svoj záujem registráciou na tomto linku.

#strongerroots

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter