Nadácia otvorenej spoločnosti má nového riaditeľa

9.06.2015

Bratislava, 9. jún 2015 – Správna rada Nadácie otvorenej spoločnosti ukončila minulý týždeň proces výberu riaditeľa. Od 8. júna 2015 nadáciu vedie Ján Orlovský.

Správna rada Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS) ukončila minulý týždeň otvorené výberové konanie na miesto výkonného riaditeľa nadácie. Ján Orlovský vo funkcii vystrieda Mareka Kapustu, ktorý pozíciu zastával v rokoch 2014 – 2015.

Hlavnou úlohou nového riaditeľa je dovŕšiť proces transformácie, ktorý začal pred dvoma rokmi po osamostatnení Nadácie od materskej Open Society Institute v New Yorku,“ uviedol Richard Ďurana, člen Správnej rady Nadácie. “Nadácia otvorenej spoločnosti za vyše 20 rokov urobila pre Slovensko nesmierny kus práce. Vďaka jej grantom spoznali svet stovky našich študentov. Nadácia má významný podiel na tom, že dnes patríme do časti Európy, kde máva dialóg prednosť pred silovými riešeniami. Hlavné poslanie nadácie -otváraťľuďom priestor k poznaniu a viesť ich k rešpektovaniu rôznych uhlov pohľadu sa však ešte ani zďaleka neskončilo. Čaká nás ešte dlhá cesta. Som preto veľmi vďačný za dôveru Správnej rady a teším sa na prácu s tímom nadšených ľudí,” povedal J. Orlovský pri uvedení do funkcie.

J. Orlovský spolupracuje s neziskovými organizáciami už viac ako 20 rokov. Pôsobí ako dobrovoľník a propagátor ich činnosti, člen alebo predseda správnej rady vo viacerých z nich. Vo vládnom i súkromnom sektore sa podieľal na budovaní kapacít neziskového sektora formou poradenskej alebo finančnej spolupráce. V rokoch 1992 -2002 pôsobil s ročnou prestávkou v slovenských diplomatických službách. Od roku 2003 ako hovorca Západoslovenskej energetiky, a.s. pracoval na tvorbe spoločných platforiem MVO a biznisu pre udržateľný rozvoj (Fond za transparentné Slovensko, Business Leaders Forum). Od augusta 2014 do 2.apríla 2015 pôsobil ako hovorca strany Sieť. Za podiel na záchrane národnej kultúrnej pamiatky v Piešťanoch mu mesto udelilo ocenenie Kultúrna osobnosť roka 2014.

Nadácia otvorenej spoločnosti presadzuje hodnoty otvorenej spoločnosti a rovnosti šancí pre všetkých. Je samostatnou organizáciou v rámci európskej siete Open Society Institutes, ktorej neformálnym lídrom je  Open Society Institute for Europe v Barcelone.

Kontakt pre médiá:

Ján Orlovský, výkonný riaditeľ NOS – OSF, jan.orlovsky@osf.sk

Natália Tomeková, manažérka pre médiá a komunikáciu NOS – OSF, natalia.tomekova@osf.sk

Richard Ďurana, člen Správnej rady NOS-OSF, richard.durana@iness.sk

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter