Sociálne a finančné vzdelávanie v rómskych komunitách

20.12.2021 ,

Sociálna a finančná gramotnosť sa v slovenských rómskych komunitách nepovažuje za hlavnú prioritu – či už zo strany štátu alebo samotných obyvateľov a obyvateliek komunít. Informovanosť o tejto téme však rastie, rovnako tak sa rozširujú iniciatívy a programy zamerané práve na túto oblasť.

Vo svete existuje len niekoľko široko realizovaných programov finančného vzdelávania. Jedným z nich je Aflatoun, model sociálnej franšízy z Holandska. Poslaním programu Aflatoun je zabezpečiť všetkým deťom a mladým ľuďom, najmä najzraniteľnejším skupinám, prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu sociálnemu a finančnému vzdelávaniu, v centre ktorého je dieťa.

Tento program sa v slovenských rómskych komunitách realizuje od roku 2015. Od začiatku realizácie programu bolo vyškolených niekoľko desiatok učiteľov a učiteliek, nepedagogických zamestnancov a zamestnankýň, ktorí využívajú metodiku programu Aflatoun kontextualizovanú pre Slovensko (a pre deti z marginalizovaných rómskych komunít). Zapojenie sa do programu odporúča už niekoľko rokov aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na Slovensku sa v súčasnosti realizuje časť programu s názvom Aflatot, ktorá je prispôsobená deťom predškolského veku; ich potreby a kvalitná príprava na ďalší aktívny a trvalo udržateľný život sú v centre záujmu všetkých realizovaných aktivít. Do programu sa doteraz zapojili stovky detí a ich rodičov, prevažne z marginalizovaných rómskych komunít. Zameranie programu na tieto komunity vychádza z jednoduchého faktu – deti z tohto prostredia nevieme vytrhnúť, ale môžeme ich podporiť pri získavaní vedomostí a zručností, aby si pre seba a svojich blízkych dokázali vytvoriť lepšiu budúcnosť.

Učitelia oceňujú program a jeho význam pre ich špecifické cieľové skupiny a uvádzajú obrovské zlepšenie, ktoré vidia u detí zúčastňujúcich sa na programe, ale aj u rodičov, ktorí sú do neho zapojení.

Na názor na program Aflatoun sme sa spýtali aj kolegov a kolegýň z viacerých materských a základných škôl, ktoré tento program realizujú. Ich odpovede o význame práce, ktorú vykonávajú v oblasti sociálneho a finančného vzdelávania, hovoria za všetko.

„Deti treba podporovať v tom, aby sa učili už v ranom detstve, aby získavali vedomosti a zručnosti a lepšie sa zaradili do spoločnosti, aby spoznávali vlastnú identitu, učili sa o peniazoch a ekonomike, pretože v osadách žijú niektorí na úkor tých, ktorí si od nich požičiavajú. Či sa nám to páči alebo nie, bez peňazí nie sme schopní fungovať. Hoci zoznam materiálnych vecí, ktoré by sme chceli, je takmer nekonečný, obsah našej peňaženky nie je. Preto musíme tieto peniaze míňať čo najšetrnejšie a túto schopnosť rozvíjať už u detí v ranom veku.“ – Materská škola Jarovnice

 

„Ľudia, s ktorými pracujeme, pochádzajú z marginalizovanej rómskej komunity, ich finančná situácia je veľmi zlá, trpia generačnou chudobou. Keďže majú väčšinou základné vzdelanie, je pre nich veľmi ťažké získať prácu, a preto žijú zo sociálnych dávok. Keďže majú málo peňazí, nevedia s nimi hospodáriť a nedokážu pokryť ani základné životné potreby. Preto je dôležité rozvíjať sociálnu a finančnú gramotnosť u detí už v ranom veku, ale zároveň je potrebné rozvíjať túto oblasť aj u rodičov.“ – Materská škola Spišská Nová Ves

Nadácia Pontis vo svojom materiáli Zodpovedné podnikanie. Odporúčania pre firmy uvádza: „V rómskych komunitách nájdete minimum Rómov, ktorí nosia hodinky, často sa orientujú podľa udalostí, ktoré zažijú (svadba, vyplácanie sociálnych dávok a pod.). Zväčša nemyslia do budúcnosti, čo sa prejavuje napríklad tým, že si neodkladajú financie. Sú to zaužívané vzorce správania sa, bežné v komunite.“

Toto tvrdenie potvrdzuje aj jedna z našich kolegýň v Jarovniciach.

„Učíme deti, ako sa vyhnúť každodennej realite, keď nemajú žiadne peniaze; učíme ich, ako správne využiť aj to málo peňazí, ktoré majú, ako šetriť a rozumne míňať a ako využívať prírodné zdroje. Dúfame, že im tieto aktivity uľahčia fungovanie v budúcnosti.“ – Materská škola Jarovnice

Sociálne a finančné vzdelávanie v rómskych komunitách je preto kľúčové – vedomosti o tom, ako hospodáriť s financiami, ako ich rozdeliť, kedy a čo si kúpiť a ako si vytvoriť finančnú rezervu alebo ako sporiť môžu znamenať nielen lepší život pre komunity práve teraz; môžu tiež prelomiť kruh generačnej chudoby mnohých rómskych rodín z marginalizovaných komunít na Slovensku.

Za podporu pri realizácii programu Aflatoun ďakujeme Veľvyslanectvu Spolkovej republiky Nemecko.

 

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter