Výzva k podaniu žiadosti o grant: Podpora lokálneho aktivizmu v oblasti klimatickej spravodlivosti v SVE.

30.07.2020

Open Society Institute – Sofia Foundation (OSIS) s podporou Open Society Foundations (OSFs) a v spolupráci s Open Society European Network (OSEN) vyzývajú občianske organizácie v oprávnených krajinách uvedených nižšie k predloženiu žiadosti o grant, ktorého cieľom je podporiť marginalizované alebo vylúčené skupiny a komunity, ktorých hlas v téme klimatickej spravodlivosti zostáva nevypočutý. 

Na to, aby sme zabezpečili environmentálnu udržateľnosť je potrebné, aby sme k téme klimatickej spravodlivosti pristupovali ako téme, kde sa prelínajú otázky ľudských práv, sociálnej spravodlivosti a všeobecne platné princípy rovnosti s transformáciou našich ekonomík. Preto je na mieste aj rastúca potreba diskusie o spravodlivom rozdelení prínosov a záťaží, ktoré so sebou prináša adaptácia na zmenu klímy. Občanov strednej a východnej Európy v tejto diskusii zatiaľ nebolo veľmi počuť a je tu riziko, že to tak zostane i naďalej, hoci budúce rozhodnutia a politiky sa budú významne dotýkať ich života. Okrem toho dopad korona krízy prinesie so sebou nepredvídateľné dôsledky, ktoré pravdepodobne vytvoria napätie medzi udržaním existujúcich pracovných miest a politikami klimatickej zmeny. 

Oprávnené krajiny pre túto grantovú podporu sú Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Oprávnení žiadatelia musia spĺňať každú z nasledovných podmienok: registrované občianske združenie/organizácia alebo neformálna skupina zastúpená registrovaným subjektom; nezisková organizácia, ktorej poslaním sú hodnoty otvorenej spoločnosti ako demokracia, rovnosť príležitostí a klimatická spravodlovosť; nestranícka organizácia (nie je subjektom žiadnej z registrovaných politických strán) v oprávnených krajinách.

Vyhlásená výzva víta najmä žiadosti predkladané miestnymi organizáciami a združeniami a/alebo grassroot aktivistami z oblasti klimatickej spravodlivosti a aktivity, ktoré sa dejú mimo hlavných miest. Žiadosti predložené organizáciami s adresami v hlavných mestách sa však nevylučujú.  

Podporené projekty môžu počítať s výškou grantu až do úrovne 25,000 USD na obdobie, ktoré nepresiahne dĺžku 12 mesiacov.

Žiadosť je potrebné odoslať do 15. septembra 2020. Viac informácií o podmienkach pre podanie žiadosti a predpísané formuláre k podaniu nájdete na https://osis.bg/?p=3591&lang=en.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter