200 účastníkov absolvovalo jarné vzdelávanie Stronger Roots

12.04.2024

Cieľom programu Stronger Roots je zvýšiť odolnosť organizácií občianskej spoločnosti a ich platforiem, posilniť ich sociálny kapitál a viac ich prepojiť s komunitami, v ktorých pôsobia, i spoločnosťou. Preto v programe okrem finančnej podpory prostredníctvom grantov venujeme veľkú pozornosť budovaniu kapacít organizácií občianskej spoločnosti. Rozličné školenia, wokrshopy a webináre organizujeme nielen pre uzavretú skupinu grantistov, ale aj […]

Čítať viac..

Často kladené otázky – Matchingové granty pre crowdfundingové kampane 2024

26.03.2024

Prehľad otázokAktualizované 17.4.2024 ODPOVEDE 1. Čo je crowdfunding?Crowdfunding je spôsob získavania finančných prostriedkov na projekt alebo aktivitu organizácie od veľkého počtu ľudí predovšetkým online prostredníctvom sociálnych médií a platforiem pre crowdfunding. Táto metóda si vyžaduje aktívne oslovenie veľkého množstva jednotlivcov, prezentovanie dobrého príbehu, prečo sú finančné prostriedky potrebné, a ich presvedčenie, aby prispeli. 2. Čo […]

Čítať viac..

Grantová výzva: Matchingové granty pre crowdfundingové kampane

Cieľom tejto grantovej výzvy programu Stronger Roots je podporiť crowdfundingové kampane ako jeden z nástrojov na budovanie silných komunít priaznivcov. Crowdfundingová kampaň je príležitosťou zapojiť komunitu organizácie, skupinu priateľov, podporovateľov a darcov do jej aktivít a získať finančné prostriedky na realizáciu svojho projektu. Je to spôsob získavania finančných prostriedkov na projekt alebo aktivitu organizácie od […]

Čítať viac..

Pozvánka na seminár: Manažovanie údajov a využívanie CRM v neziskovke

8.03.2024

Keď mimovládne neziskové organizácie začnú cielene budovať svoju komunitu priaznivcov, začnú jej narastať počty jednotlivých priaznivcov z radov dobrovoľníkov, darcov, podporovateľov a pod. Pre efektívne udržiavanie kontaktu s jednotlivými skupinami, informovanie ich o činnosti a aktivitách, vťahovanie ich do činnosti organizácie a jej podpory, je vhodné systematicky pracovať s údajmi o týchto skupinách a s […]

Čítať viac..

Pozvánka na webinár: Budovanie dlhodobých vzťahov s firmami

19.02.2024

Súčasťou komunity priaznivcov mimovládnych neziskových organizácií sú aj firmy, ktoré na Slovensku už dávno organizáciám nielen poskytujú finančné prostriedky. Preto sme pripravili otvorený webinár s témou Firemná filantropia vs. strategická spolupráca – budovanie dlhodobých vzťahov s firmami, ktorý sa uskutoční 19.3.2024 v čase 14:00 – 16:00. Pozrieme sa na ňom na to, ako budovať a kultivovať […]

Čítať viac..

Pozvánka na online seminár AI TEXT

11.01.2024

Predpokladom budovania komunity priaznivcov mimovládnych neziskových organizácií je oslovenie publika. Či už ide o pozvanie miestnej komunity na vaše podujatia, oslovenie dobrovoľníkov pre spoluprácu alebo nadviazanie vzťahov s novými donormi. V tom všetkom prichádza na pomoc umelá inteligencia (AI). Pripravili sme pre vás online seminár AI TEXT, ktorý sa uskutoční 13. 2. 2024 v čase 10:00 – 12:00. […]

Čítať viac..

Na posilnenie občianskej spoločnosti v programe Stronger Roots sme prerozdelili viac ako pol milióna eur

20.09.2023 ,

Naprieč celým Slovenskom, od Bratislavy až po Sninu, sme podporili 20 organizácií, ktoré budujú komunity, zastupujú záujmy rozličných skupín obyvateľov a rozvíjajú rôznorodé témy. Pomáhajú budovať a rozvíjať komunity aktívnych občanov. Či už je to podpora detí, mladých ľudí i dospelých so zdravotným znevýhodnením alebo vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti, sprevádzanie ťažko chorých pacientov v zdravotníckych […]

Čítať viac..

Úspešne sme ukončili projekt podpory vzdelávania k ľudským právam pre študentov učiteľstva

18.08.2023 ,

Nadácia otvorenej spoločnosti spolu s partnermi – Univerzitou juhovýchodného Nórska a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici realizovala od septembra 2022 do augusta 2023 projekt „Ľudskejší prístup k ľudským právam na Slovensku“, ktorého cieľom bolo zlepšiť vysokoškolskú prípravu študentov a študentiek učiteľstva v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam. Projekt bol podporený v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu […]

Čítať viac..

Príručka Budovanie komunity pre neziskovky

3.07.2023

Či už ide o systémovú zmenu alebo jednorazovú snahu pomôcť ľuďom v núdzi, vždy je efektívnejšie a jednoduchšie konať v spolupráci s ostatnými. Ak sa dokážete postaviť za nejakú vec s hlbokým osobným nasadením, je pravdepodobné, že v tom nie ste sami a ostatní sa pridajú. Budovanie komunity priaznivcov sa zameriava práve na túto myšlienku: […]

Čítať viac..

Okrúhly stôl k výchove a vzdelávaniu k ľudským právam

23.05.2023 ,

Nadácia otvorenej spoločnosti spolu s partnermi Univerzitou Juhovýchodného Nórska a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovala 2. mája 2023 v Bratislave okrúhly stôl na tému: Výchova a vzdelávanie k ľudským právam v príprave budúcich učiteliek a učiteľov a v školskej praxi na Slovensku a v Nórsku. Okrúhleho stola sa zúčastnilo 20 zástupcov univerzít, škôl, štátnej a verejnej správy i mimovládneho […]

Čítať viac..