Dobrý trh: Tomáš Rafa – Od Balkánu po Berlín

15.9. 2016, 10:00-17:00, Next Apache, Panenská 28, Bratislava

Výstava fotografií vizuálneho umelca Tomáša Rafu v rámci  [fjúžn] zóny Dobrého trhu v Next Apache na Panenskej 28.

 

Čítajte naše príbehy

Newsletter