Vzdelávaním k dodržiavaniu ľudských práv

Pozvánky grantistov

21. – 23. 4. 2016 – Modra

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská komisia pre UNESCO  a Rada mládeže Žilinského kraja realizujú v rámci kampane Rady Európy „Bez nenávisti na internete“ projekt výmeny poznatkov, skúseností, know-how a osvedčených postupov v téme vzdelávania k dodržiavaniu ľudských práv a tolerancii.

 

Záujemcovia z radov občianskych združení, žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov sa môžu zapojiť do seminára v dňoch 21. – 23. apríla 2016 v Modre, ktorého súčasťou bude aj študijná návšteva v zariadení Migračného úradu MV SR. Seminár pozostáva z workshopov vedených Odborom mládeže MŠVVaŠ a expertom UNESCO na interkultúrny dialóg pánom Ahmedom Zaouche. Pracovnými jazykmi sú angličtina a slovenčina.

 

Prioritnou cieľovou skupinou sú pracovníci mimovládnych organizácií podporených z Programov pre mládež 2014 – 2020. Seminár sa okrem reflexie aktivít predsedníctva SR v Rade EÚ v oblasti mládeže zameria aj na prebiehajúcu kampaň Rady Európy „Bez nenávisti na internete“, najmä v otázke predchádzania xenofóbie.

 

Prihlasovanie prebieha do 8. apríla 2016 prostredníctvom tohto linku: http://goo.gl/forms/gsXj9nu2rA

 

Cestovné náklady si zabezpečujú účastníci sami, resp. prostredníctvom vysielajúcej organizácie. Ostatné náklady (ubytovanie, strava, školiace potreby, doprava počas študijnej návštevy) sú poskytnuté bezodplatne.

Čítajte naše príbehy

Newsletter