Grantová výzva „Stronger Ties of Civil Society Networks“ pre podporu platforiem neziskových organizácií

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Nadace OSF Praha, NIOK Foundation z Maďarska a Glopolis z Českej republiky dnes, 28. 4. 2020, spoločne otvárajú grantovú výzvu pre rozvoj organizácií občianskej spoločnosti “Stronger Ties of Civil Society Networks in the Czech Republic, Slovakia and Hungary”. Táto grantová výzva je súčasťou rovnomenného programu Stronger Roots for Civil Society, zameraného na organizačnú a sektorovú odolnosť občianskeho sektora v týchto krajinách.

Prečo:

Organizácie občianskeho sektora volia pre presadzovanie svojich cieľov rôzne taktiky a spôsoby. K úspechu však potrebujú efektívnejšiu vzájomnú spoluprácu. Širšia podpora verejnosti a súkromného sektora im zasa pomáha pri udržiavaní legitimity a finančnej stability. Grant má pomôcť organizáciám neziskového sektora zahrnúť v ich strategických procesoch rôznorodé perspektívy a prístupy.

Vo výzve môžu platformy žiadať o podporu na tzv. tranzverzálnu spoluprácu, teda na projekty, v ktorých oslovia organizácie či jednotlivcov s odlišnými názormi alebo z iného prostriedia, s ktorými doposiaľ nespolupracovali. Cieľom pritom nie je len rozšíriť členskú základňu, ale aj preklenúť ideologické či geografické rozdiely, navzájom sa obohatiť a posilniť spoluprácu.

Od podporených organizácií sa očakáva, že:

  • rozšíria svoje pochopenie kontextu a prostredia, v ktorom ich sieť/platforma pracuje o vnímanie problematiky aj inými aktérmi, ktorí sa na jej riešení podieľajú
  • si určia spoločné ciele s rozličnými aktérmi v danej oblasti
  • zhodnotia rozvoj agendy siete/platformy z rozličných pohľadov
  • stanú sa viac otvorenou a inkluzívnou vzdelávacou štruktúrou.

Kto:

Výzva je určená pre siete/platformy/koalície/iniciatívy/, ktoré reprezentujú 10 a viac jednotlivých členov (právnických osôb). Žiadosti sú vítané od tradičných (organizovaných) platforiem, koalícií, pracovných skupín či zastrešujúcich organizácií, ako aj nových (spontánnych) občianskych iniciatív, ktoré sa snažia budovať mosty medzi rôznymi skupinami.

Koľko:

Výška grantu je v rozsahu 10 000–40 000 €

Ako:

Predpokladaná dĺžka implementácie: 12–16 mesiacov

Očakávaný začiatok implementácie: september 2020

Kde:

Kompletné informácie o grantovej výzve nájdete tu (PDF).

Výberový proces bude dvojkolový. V prvom kole podajú žiadatelia stručný online koncept. Vzhľadom na medzinárodný charakter výzvy je potrebné žiadosť o grantovú podporu vyplniť v anglickom jazyku

Grantovú žiadosť, vrátane potrebných dokumentov podávajte cez nasledovný odkaz.

Uzávierka pre podanie konceptov je 9. júna 2020, 13:00.

Než začnete prihlášku vyplňovať, musíte sa na vyššie uvedenom odkaze registrovať. Štruktúru prihlášky si môžete prezrieť aj v PDF súbore (stiahnuť PDF TU) – je však určený len k nahliadnutiu, prihlášku musíte vyplniť online na vyššie uvedenom odkaze.

Informačný webinár ku grantovej výzve sa uskutoční 19. mája 2020 medzi 13:30-15:30. Na webinári predstavíme pravidlá výzvy aj možné podoby projektov a zodpovieme na vaše otázky. Prosím, potvrďte svoj záujem registráciou (potvrdiť registráciu TU) do 17. mája, 13:00. Registrovaným účastníkom pošleme deň pred akciou prihlasovací odkaz a heslo.

Časté otázky k výzve sú zodpovedané na nasledovnom odkaze (anglicky).

V prípade, že máte k Výzve konkrétne otázky alebo pretrvávajúce nejasnosti, kontaktujte prosím koordinátora projektu, Ondreja Škvareninu: ondrej.skvarenina@osf.sk

Súvisiace príspevky