Na posilnenie občianskej spoločnosti v programe Stronger Roots sme prerozdelili viac ako pol milióna eur

20.09.2023 ,

Naprieč celým Slovenskom, od Bratislavy až po Sninu, sme podporili 20 organizácií, ktoré budujú komunity, zastupujú záujmy rozličných skupín obyvateľov a rozvíjajú rôznorodé témy. Pomáhajú budovať a rozvíjať komunity aktívnych občanov. Či už je to podpora detí, mladých ľudí i dospelých so zdravotným znevýhodnením alebo vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti, sprevádzanie ťažko chorých pacientov v zdravotníckych zariadeniach, pomoc ľuďom bez domova, oživovanie susedských vzťahov, vytváranie priestoru pre stretávanie sa a spoločné aktivity v miestnej komunite, prinášanie pestrého kultúrneho programu do regiónov alebo ochrana životného prostredia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy. Na rok a pol trvajúce projekty posilňovania občianskej spoločnosti sme dovedna prerozdelili 550 000 EUR. 

V programe Stronger Roots udeľujeme dnes na Slovensku vzácne inštitucionálne granty. O tom, že po tomto type podpory je v sektore dopyt svedčí aj obrovský záujem o program. Prišlo nám 118 žiadostí v prvom kole, čo zároveň preukazuje vitalitu a akcieschopnosť občianskych iniciatív po celom Slovensku. Podporili sme 20 výnimočných projektov a žiaľ, na mnoho kvalitných a sľubných projektov podpora nezvýšila, čo pre nás vytvára záväzok hľadať ďalšie zdroje na ich podporu do budúcnosti. Za dôležitý aspekt kvality programu považujem tiež fakt, že sme projekty v drvivej väčšine podporili v plnej výške žiadanej sumy a umelo neznižovali ich rozpočty, “ uviedol Fedor Blaščák, správca Nadácie otvorenej spoločnosti.  

„Súčasťou programu Stronger Roots je aj program budovania kapacít podporených mimovládnych neziskových organizácií. Každý z grantistov bude mať vlastného mentora, môže využiť expertné konzultácie a zúčastní sa školení v témach ako komunikácia, fundraising, práca s dobrovoľníkmi a ďalšie. Nemenej dôležité je aj sieťovanie organizácií, výmena skúseností, učenie sa od seba navzájom“, dodáva Peter Lenčo, manažér programu Stronger Roots.


Pilieri 1 – budovanie komunity priaznivcov

V programe Stronger Roots pomáhame organizáciám občianskej spoločnosti, aby oslovovali ľudí okolo seba, zapájali ich do svojej práce a vytvárali si vôkol seba široké komunity priaznivcov, darcov, dobrovoľníkov a nových partnerov. Vďaka nim sa stávajú odolnejšími a zároveň tak môžu efektívne prispievať k riešeniu problémov, ktoré nás trápia, i zlepšovať život všetkých nás. V tejto oblasti sme podporili 14 organizácií:

 • Aevis n.o. (Snina) – Aby sme si rozumeli
 • Bronco n.o. (Trnava) – Dospelý Kubík 4.0.
 • Bystriny, o.z. (Bratislava) – Silná, prepojená a prispievajúca báza Bystrín
 • KC PRIESTOR (Sereď) – Sereď Community Hub
 • Komunitná nadácia Bardejov (Bardejov) – Komunitná nadácia Bardejov 2.0
 • Návrat (Bratislava) – Oživenie a rast komunity priaznivcov Návratu
 • Občianske združenie Barlička (Prešov) – Komunita rodín: Teraz už poriadne
 • OZ Vagus (Bratislava) – Rozširovanie komunity Domca
 • Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením (Bratislava) – Budovanie komunít Platformy rodín v regiónoch
 • Saplinq, o.z. (Košice) – Budovanie LGBTI+ komunít v menších mestách
 • Stará Jedáleň (Bratislava) – Komunitnejšia Stará jedáleň
 • Truc Sphérique (Žilina) – Refresh 25 Stanica/Synagoga
 • Vŕby (Bratislava) – Rozvoj komunity darcov a podporovateľov
 • Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o. (Banská Bystrica) – Záhrada pre komunity – Komunity pre Záhradu

Anotácie podporených projektov si môžete prečítať TU.


Pilier 2 – transverzálna spolupráca platforiem

V rámci programu podporujeme aj platformy mimovládnych organizácií, strešné organizácie a siete, aby mohli venovať čas a kapacity internému rozvoju, zlepšeniu spolupráce so svojou členskou základňou a rozvíjať užšie vzťahy s rozmanitými kľúčovými hráčmi, zvlášť z oblasti štátnej a verejnej správy. V tejto oblasti sme podporili 6 organizácií:

 • Anténa – sieť pre nezávislú kultúru – Dialógom k posilneniu nezávislej kultúry
 • Asociácia detských lesných klubov na Slovensku – Budúcnosť pre detské lesné kluby,
 • Nadácia DEDO / Platforma pre ukončovanie bezdomovectva – Platforma pre ukončovanie bezdomovectva (PUB)
 • Platforma rozvojových organizácií – Ambrela – Občiansky zastrešiť plán obnovy U(krajiny
 • Priatelia Zeme – CEPA / Klimatická koalícia – Budovanie klimatickej platformy a strategických partnerstiev
 • Špirála – sieť enviromentálne výchovných organizácií – Posilnenie EVVO ekosystému

Anotácie podporených projektov si môžete prečítať TU.

 

Program Stronger Roots implementujeme v spolupráci s českou Nadace OSF, s českým think-thankom Glopolis a maďarskou NIOK Foundation. Program financuje Európska únia z programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) a zahraničné nadácie Porticus a Open Society Foundations.

 

Program Stronger Roots spolufinancuje Európska únia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV). Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Čítajte naše príbehy

Newsletter