Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov

Výzva: 2
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Nadácia Pontis
Suma: 5 800 €

Od partnera Prospera sa chceme výmenou skúseností naučiť, ako lepšie zadefinovať benefity pre firmy pre zdieľanie ich zručností na verejnoprospešný účel. Zahraničné príklady našich partnerov zároveň inšpirujú slovenské firmy a neziskové organizácie. Druhým partnerom projektu je Nórska advokátska komora (Advokatforeningen), spolu s ktorou zorganizujeme počas roka 2015 v Bratislave dve odborné podujatia zamerané na výmenu skúseností a expertízy v oblasti strategickej právnej pro bono pomoci znevýhodneným a sociálne vylúčeným skupinám a v oblasti prístupu zohľadňujúceho základné ľudské práva a slobody v aplikačnej praxi.

web: www.nadaciapontis.sk

kontakt: monika.smolova@nadaciapontis.sk

Aktuality