Osoba sudcu – Kľúč ku kvalitnej justícii

Výzva: 1
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Via Iuris
Suma: 1 650 €

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

web: www.viaiuris.sk

kontakt: sagat@viaiuris.sk

Aktuality