Program tolerancie pre zástupcov rómskej a maďarskej menšiny na základnej škole

Výzva: 2
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty
Názov organizácie: Forum informačné centrum
Suma: 5 000 €

web: www.forumic.sk

kontakt: kulcsar@forumic.sk

Aktuality