Seredské svedectvá

Výzva: 1
Oblasť: Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty
Názov organizácie: EDAH
Suma: 75 786 €

Projekt Seredské svedectvá sa snaží mapovať nedostatky vo výučbe a zaplňovať diery, s ktorými sa stretávame v práci so žiakmi, študentmi a pedagógmi základných a stredných škôl.

Hlavným prínosom je rozšírenie a dostupnosť ponuky vzdelávania v oblasti minoritných kultúr a ich histórie na Slovensku pre mladú generáciu.

Aktivity:
Príprava a výroba vzdelávacieho materiálu o holokauste pre stredné školy + vzdelávacia publikácia o nacistickom vyhladzovacom tábore v Sobibore.

Stretnutie preživších holokaust so študentmi a pedagógmi v bývalom pracovnom a koncentračnom tábore Sereď. Vzdelávací seminár pre 20 pedagógov v Dolnej Krupej v spolupráci s SNM – Múzeom židovskej kultúry.

Výroba 3 vzdelávacích filmov s obeťami, ktoré prežili holokaust.

web: www.edah.sk, www.edahfilm.sk

kontakt: martin@edahfilm.sk

Aktuality