Naši ľudia


Ján Orlovský

výkonný riaditeľ
jan.orlovsky@osf.sk


Jana Dravecká

finančná riaditeľka
jana.dravecka@osf.sk


Natália Tomeková

manažérka pre komunikáciu
natalia.tomekova@osf.sk


Zuzana Čačová

programová manažérka EEA
zuzana.cacova@osf.sk


Erika Szabóová

erika.szaboova@osf.sk


Ľubica Stanek

lubica.stanek@osf.sk


Barbara Horváthová

Novinárska cena
barbara.horvathova@osf.sk


Katarína Križková

Secondary School Scholarships
katarina.krizkova@osf.sk


Milica Štefánková

milica.stefankova@osf.sk


Peter Bernáth

peter.bernath@osf.sk

Rada starších

Rudolf Chmel
Martin Bútora
Lászlo Szigeti
Pavol Demeš
Štefan Markuš
Lev Bukovský
Mária Zelenáková
Katarína Vajdová
Eugen Jurzyca

Správna rada

Ivana Molnárová
ivana.molnarova@osf.sk
Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Po absolvovaní univerzity pracovala v rodinnej firme Anyhel v Humennom. V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia ako predajca a od roku 2008 už ako marketingová a obchodná riaditeľka spoločnosti Profesia pre Slovensko, Česko a Maďarsko. Od októbra 2010 je výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia. V roku 2013 získala ocenenie TOP Žena slovenského biznisu, ktorú udeľuje denník Hospodárske noviny – HN Club. V tomto roku ju ekonomický týždenník TREND nominoval na Manažérku roka. Má dve deti. Členkou správnej rady nadácie je od 14. júla 2015, 28.10.12015 sa stala jej predsedníčkou.

Radovan Pala
radovan.pala@osf.sk
V roku 1999 ukončil štúdium na PF UK v Bratislave, počas ktorého absolvoval študijné pobyty v Prahe a v Berlíne. V roku 2003 získal summa cum laude titul LL.M. na právnickej fakulte Rijksuniversiteit v Groningene v odbore medzinárodného obchodného práva a v roku 2011 mu bol udelený titul Ph.D. Publikoval viacero článkov o postavení a zodpovednosti štatutárnych orgánov obchodných spoločností a práve duševného vlastníctva, je spoluautorom komentára k Obchodnému zákonníku (akciová spoločnosť) a pravidelne prednáša na témy týkajúce sa obchodného a pracovného práva, ako aj compliance. Radovan Pala je od roku 2004 zakladateľom a managing partnerom medzinárodnej advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c na Slovensku. V rámci advokátskej praxe pôsobí pre niekoľko NGO projektov – TaylorWessing je členom Fondu pre transparentné Slovensko, odborne podporuje projekt ETF Slovensko – Budujeme nádej a poskytuje konzultácie organizáciám ako je Transparency International a Aliancia Fair-play.

Richard Ďurana
richard.durana@osf.sk
Richard Ďurana je absolventom Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Postgraduálne štúdium ukončil na Chemickom ústave SAV, kde pracoval ako vedecký pracovník – biochemik. Je aktívnym zástancom myšlienok slobody a voľného trhu. Pracuje na mnohých projektoch analyzujúcich dopad štátnych politík na podnikateľské prostredie a život bežných občanov a podieľa sa na návrhoch a odporúčaniach pre hospodársku politiku. Prednáša na svetových aj domácich konferenciách zameraných na vládne politiky v oblasti hospodárstva a sociálnej oblasti. V januári 2006 spoluzakladal a je riaditeľom INESS – Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz, ktorý sa stal jedným z najváženejších a dlhodobo najcitovanejších think-tankov na Slovensku. Od roku 2006 Richardovi vyšlo množstvo článkov v slovenskej aj zahraničnej tlači a často sa objavuje aj v mienkotvorných médiách. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií a internetových projektov Cena štátu a plytvanie.sk. Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF, školí zástupcov zahraničných expertných think tankov, prednáša na školách a pôsobí aj ako lektor programu Atlas Leadership Academy v New Yorku.

Michaela Benedigová
Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave (1993) a získala titul MBA na Webster University v St. Louis, Missouri (2002). Od r. 1997 vedie Seesame, súkromnú spoločnosť pre public relations a komunikáciu. Je členkou Správnej rady Americkej obchodnej komory na Slovensku (od r. 2007). V rr. 2008 až 2015 pôsobila ako hosťujúca prednášajúca na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Aktívne sa podieľa na viacerých občianskych a humanitárnych iniciatívach na Slovensku a v zahraničí.

Miroslav Šarišský
miroslav.sarissky@osf.sk
Študoval na Universiteit Utrecht v Holandsku, právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a filozofiu a anglický jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracoval ako projektový manažér v American Bar Association. Pôsobil v Národnej rade Slovenskej republiky – v rokoch 2003 až 2005 ako riaditeľ Odboru právnych služieb a verejného obstarávania, od roku 2003 do 2006 ako riaditeľ Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou. V Národnej banke Slovenska sa komunikačne podieľal na prechode Slovenska na euro. Od roku 2009 pracuje v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (ENEL), kde v súčasnosti pôsobí ako Head of Institutional Affairs. Venuje sa podpore spravodlivosti a antikorupčných aktivít, v rokoch 200 – 2002 bol členom Riadiaceho výboru boja proti korupcii a spoluzakladal Fond pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis. Koordinoval a organizoval viaceré projekty mimovládnych organizácii pracujúcich so zdravotne postihnutými ľuďmi či ľuďmi bez domova.

Juraj Hipš
hips@zivica.sk
Vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského so zameraním na environmentálnu etiku. Bol učiteľom na rôznych stredných školách a prednášal na materskej fakulte. Od roku 2000 je riaditeľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Je spoluzakladateľom komunitnej základnej školy v Zaježovej, Sokratovho a Komenského inštitútu pre nadaných mladých ľudí a učiteľov, ktorí to ešte nevzdali. Je autorom niekoľkých metodických príručiek venovaných environmentálnej výchove a ľudským právam. Nepozná názvy rastlín, ale o to viac ho zaujíma bytie. Má tri deti a žije na zaježovských lazoch.

Dozorná rada

Peter Gažík je absolventom politológie a lingvistiky na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval tiež Master Programme na London School of Economics and Political Science. Po štúdiách nastúpil v TV Markíza na post zahraničného redaktora spravodajstva, neskôr bol konzultantom pre vládne vzťahy v spoločnosti Candole Partners. Od roku 2011 pôsobil v O2 Slovakia na pozícii Public Affairs Director. V máji 2014 nastúpil do spoločnosti Neulogy ako riaditeľ pre business development a inovácie, kde sa venoval start-upom, inovatívnym projektom a konzultáciám v tejto oblasti, paralelne bol v tom čase aj externým konzultantom O2 Slovakia v oblasti regulácie. 1. júna 2015 sa stal generálnym riaditeľom O2 Slovakia.

Magdaléna Dobišová od roku 2006 pôsobí v spoločnosti Skanska, po fúzii všetkých spoločností Skanska na Slovensku v roku 2010 začala pôsobiť ako riaditeľka odboru kancelárie generálneho riaditeľa. Od roku 2012 je generálnou riaditeľkou Skanska SK. Získala ocenenie Top žena slovenského biznisu 2014. Je členkou Business Leaders Forum, kde v rokoch 2014-2015 pôsobila na pozícii prezidentky.

Renáta Bláhová je zakladajúcou partnerkou spoločnosti BMB Leitner sídliacej v Bratislave. Vyštudovala Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, študovala na SLU v USA (MBA) a na Wirtschaftsuniversität vo Viedni (LL.M. v medzinárodnom daňovom práve). Pravidelne uverejňuje články a komentáre k najnovšiemu vývoju daňovej legislatívy v odbornej tlači, je spoluautorkou početných odborných publikácií z oblasti daňového práva. Je prezidentkou slovenskej pobočky International Fiscal Association, členkou Metodickej komisie MF SR pre priame dane a predsedajúcou pracovnej skupiny Právo & Dane pri Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore.

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality