III. výzva Fondu pre MVO otvorená

27.05.2015 , ,

Otvárame tretiu grantovú výzvu Fondu pre mimovládne organizácie. Aktuálna výzva sa zameriava na menšie lokálne iniciatívy s priamym dopadom na miestne komunity. Celkovo do regiónov rozdelí 233.197 EUR.

Projekty budú podporené maximálnou výškou grantu 15.000 EUR s povinnou mierou spolufinancovania aspoň 10 % rozpočtu. V rámci výzvy sa možno uchádzať aj o tzv. malé granty v rozsahu 3.000 až 5.000 EUR. Tie sú určené pre organizácie, pre ktoré je kvôli požiadavke vlastného financovania nereálne uchádzať sa o väčší grant.

Bližšie informácie nájdete vo Výzve.

Program osobitne podporí partnerstvá na úrovni projektov vo všetkých podporovaných programových oblastiach (viac informácii o projektoch bilaterálnej spolupráce nájdete vo Výzvepríručke pre žiadateľa z Bilaterálneho fondu).

Aktuality