/ Projects / AFLATOUN

AFLATOUN

,

Misiou programu Aflatoun je zabezpečiť pre všetky deti a mladých ľudí, najmä pre najzraniteľnejšie skupiny, prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu sociálnemu a finančnému vzdelávaniu, v centre ktorého je dieťa.

Read our stories

Newsletter