Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov

Výzva: 1
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Proti korupcii
Suma: 74 677,80 €

O predražených verejných zákazkách  vykrikujú vrabce na streche.  Došli sme tak ďaleko, že defraudácia verejných peňazí a korupcia sa stalo normou, na ktorú spoločnosť rezignovala. Na Slovensku zatiaľ neexistuje taký silný tlak verejnej mienky, ktorý by dotlačil politika k rezignácii, ak ho mediálne usvedčia.  Myslíme si, že sa téme treba venovať až po hranicu trestných oznámení, pokiaľ existuje akákoľvek možnosť ešte vo veci niečo urobiť. OZ Proti korupcii má ambíciu pridať sa k tým, ktorí odhaľujú kauzy a venujú sa im do dôsledkov. Cieľom projektu sú  konkrétne prípady odhalenia zneužitých verejných peňazí, prípady klientelizmu a korupcie. Chceme  podávať trestné oznámenia, napádať postupy štátnych orgánov. Ide o investigatívnu a analytickú prácu.  Informácie  vyhodnotíme prostredníctvom právnych analýz a súdnoznaleckých posudkov. O agende budeme informovať prostredníctvom  webu, tlačových konferencií, diskusií, mailinglistov, popularizovaním komunikácie témy boja proti korupcii.

 

web: www.protikorupcii.sk

kontakt: tuchynova@protikorupcii.sk

Aktuality