Ako pracujete s mládežou a ľuďmi bez domova na Islande?

Výzva: B
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Mládež ulice
Suma: 9 553 €

Projekt vychádza z presvedčenia, že významným prvkom rozvoja kvality práce a pozitívnych prínosov pre naše cieľové skupiny je neustále otváranie sa novým inšpiráciám a podnetom – tak v rámci SR ako i zahraničia. Uvedomujúc si riziko „bublín“, uväznenia v stereotype zaužívaných postupov je naším cieľom v projekte získať nové podnety od organizácií pôsobiacich na Islande. Nadobudnuté poznatky získané stážou v tejto krajine plánujeme implementovať do interných manuálov organizácie. Zároveň pozveme zástupcov partnera na Slovensko, kde im predstavíme našu činnosť – ako i činnosť ďalších spolupracujúcich organizácií a veríme, že získame užitočnú spätnú väzbu, ktorú bude môcť taktiež zapracovať. Dosiahnutie tohto zámeru bude obohatením pre pracovníkov a dobrovoľníkov Mládeže ulice a spolupracujúcich organizácií (Domov sv. Jána z Boha, Stopa Slovensko). Toto obohatenie pocítia aj klienti týchto organizácií (deti a mládež, ľudia bez domova) v podobe poskytovania kvalitnejších služieb. Veríme, že partnerstvo nám pomôže tento náš dlhodobý (a nikdy sa nekončiaci) proces zvyšovania kvality napĺňať.

Aktuality