Spoločne za toleranciu

Výzva: B
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: KASPIAN
Suma: 4 338,44 €

Projektom chceme reagovať na aktuálnu spoločenskú situáciu, ktorá sa týka témy migrantov a s tým spojený nárast extrémizmu, rasizmu a xenofóbie v spoločnosti. Táto situácia má negatívny dopad na skupinu ohrozených detí a mladých, s ktorými pracujeme a ktorí začínajú prejavovať tendencie k radikalizácii a neznášanlivosti. Cieľom projektu je bojovať proti rasizmu a xenofóbii mladých prostredníctvom kvalitného školenia pracovníkov a dobrovoľníkov. Školenie zabezpečí partner projektu, organizácia Radicalisation Prevention Consulting z Nórska, ktorá sa špecializuje na tieto témy. Vďaka partnerstvu dôjde k výmene poznatkov a know-how medzi našou a partnerskou organizáciou. Veríme, že nielen my získame cenné informácie od partnera, ale vďaka našej dlhoročnej práci s deťmi a mladými aj my im budeme mať čo ponúknuť na inšpiráciu do ďalšej práce. Pracovníci v rámci projektu absolvujú aj školenie od pobočky medzinárodnej organizácie IOM (International Organization for Migration) na Slovensku, aby boli o utečeneckej situácii informovaní aj z hľadiska slovenskej reality. Primárna cieľová skupina – pracovníci a dobrovoľníci KASPIAN – bude vďaka projektu vyškolená, bude vedieť kvalitnejšie pracovať s témami imigrácie a celkovo neznášanlivosti a bude môcť novozískané poznatky implementovať a overiť v praxi. Z toho bude následne benefitovať sekundárna cieľová skupina – deti a mladí, ktorí budú mať možnosť získať nové informácie o danej téme a prehodnotiť svoje radikálne postoje. Okrem vyškoleného tímu budú ďalšími výstupmi projektu článok (blog) ohľadom skúseností zo spolupráce s partnerom a z projektu ako takého a bilaterálne vytvorený článok, ktorý bude zahŕňať najdôležitejšie poznatky a informácie týkajúce sa boju proti rasizmu a xenofóbii pri práci s deťmi a mladými. Vďaka článkom, ktoré budú publikované na internete bude mať projekt dosah aj na pracovníkov s deťmi a mládežou z iných organizácií.

Aktuality