Utečenci počas holokaustu

Výzva: B
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: EDAH o.z.
Suma: 9 792 €

Projekt je hodný realizácie, lebo sprostredkováva výmenu informácií a moderných metodologických postupov pri výskume, prezentácii a vzdelávaní o holokauste, ako i skúseností expertov na danú problematiku v Nórsku a na Slovensku. Táto výmena skúseností by sa uskutočnila cez exkurziu slovenských expertov v partnerských inštitúciách v Nórsku (Židovské múzeum Oslo a Židovské múzeum Trondheim, ktoré pripravuje novú expozíciu Holokaustu) a návšteve nórskych expertov na Slovensku (Múzeum židovskej kultúry, a novootvorené Múzeum Holokaustu v Seredi). Ďalším a nemenej dôležitým aspektom projektu je spolupráca partnerských organizácií na konkrétnom vzdelávacom podujatí, ktorého výstupmi bude premietanie filmu a sprievodné prednášky slovenských a nórskych expertov na tému nútenej migrácie a pomoci utečencom počas obdobia holokaustu. Spolu s partnermi z Nórska chceme predstaviť príbeh utečenca zo Slovenska BertholdaGrünfelda (rodáka z Bratislavy), ktorý bol počas Holokaustu ako dieťa nútený emigrovať do Nórska a neskôr do neutrálneho Švédska. Po vojne sa vrátil naspäť do Nórska, kde sa stal známym a uznávaným profesorom sociálnej medicíny, psychológom, sexuológom a účastníkom verejných debát na témy slobodného rozhodovania o interrupcii, či eutanázii. Cieľom projektu, je cez prizmu osobného príbehu poukázať na spoločenské paradigmy obdobia holokaustu a dneška. Cieľovou skupinou podujatia budú hlavne učitelia, ale aj ostatní záujemcovia z radov odbornej i laickej verejnosti. Z projektu budú profitovať pracovníci zúčastnených inštitúcií, ako aj návštevníci plánovaných podujatí v Nórsku a na Slovensku.

Aktuality