Neposudzuj knihu podľa obalu

Výzva: 2
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty
Názov organizácie: Amnesty International Slovensko
Suma: 4 049,55 €

Formálne vzdelávanie nepodporuje názorovú konfrontáciu na citlivé témy.Mladým ľuďom chýba kontakt priamo s príslušníkmi menšiny, informácie z iných zdrojov a odvaha pracovať s vlastnými postojmi. Formát Živých knižníc, ktorého sa zúčastňujú knihy, knihovníci a čitatelia prináša osobnú skúsenosť a možnosť dotknúť sa seba a svojho pohľadu na Rómov. Živá kniha, človek s výnimočným životným príbehom – Róm „číta“ počas vymedzeného času svoj životný príbeh. Čitatelia sa pýtajú Knihy na jej skúsenosti, zážitky či pocity, aby sa vžili do jej príbehu a intenzívnejšie ho s ňou prežili.Kniha búra predsudky a stereotypy,pomáha vytvárať si vlastný názor a prehodnocovať životné postoje, čo je aj cieľom projektu.

Aktivity: Organizovanie Živých knižníc,Tréning knižiek a knihovníkov,Propagácia,Videovizitky

Prospech: Rómska mládež si zvýši vedomosti a zručnosti, ktoré môžu multiplikovať pri ďalšej práci s rómskymi komunitami a majoritou. Vytvorí sa základ siete dobrovoľníkov z radov rómskej mládeže.

web: www.amnesty.sk

kontakt: jana.malovicova@amnesty.sk

Aktuality