Vodičák na vozíček

Výzva: 3
Oblasť: Ľudské práva vrátane práv menšín
Názov organizácie: Bez bariér n.o.
Suma: 4 858,42 €

Cieľom projektu je prostredníctvom jednoduchej aktivity (tréning obsluhy vozíka) budovať mosty medzi majoritnou spoločnosťou a mladými ľuďmi s postihnutím. Cieľom je pripraviť poldenný tréning, ktorý by ponúkol stredným školám a bakálarskemu stupňu VŠ. Študenti okrem získania praktickej zručnosti ovládania vozíka získavajú aj pohľad do života mladých ľudí s postihnutím.Projekt je zamerený aj na rozvoj zraniteľnej skupiny mladých s postihnutím, keďže pri učení budú pracovať ako lektori. Pre väčšinu to bude znamenať prvé zamestnanie v ich živote. Okrem toho sa budú nachádzať v neobvyklej role tých, ktorí vedia viac a odovzdávajú zručnosť ďalej. V rámci supervíznych stretnutí Klubu samostatnosti preto chceme pracovať na ich motivácii, pracovných zručnostiach, zodpovednosti, sebahodnotení a sebavedomí.Projekt by mal byť taktiež posilnením organizácie, keďže v budúcnosti by spoplatnený tréning mal slúžiť ako zdroj príjmov pre organizáciu a mladých s postihnutím. Okrem toho chceme s komunitou študentov prichádzajúcich na tréning pracovať ďalej a ponúknuť im možnosť stat sa dobrovoľníkom.

web : http://www.bezbarierno.com

kontakt : bezbarierno@gmail.com

Aktuality