Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom

Výzva: 1
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Aliancia Fair-play
Suma: 105 000 €

Aliancia Fair-play buduje občiansky watch-dog nad verejnou správou  postavený na predpoklade, že systematická občianska kontrola vytvára účinnú bariéru korupcii a zneužívaniu moci. Projekt je postavený na posilňovaní a udržiavaní tohto mechanizmu v oblastiach, ktoré sú kritické pre zachovanie demokracie na Slovensku. Vláda jednej politickej strany a jej vplyv nad verejnými inštitúciami ako aj slabá vymožiteľnosť práva a opozícia podľa nás predstavujú značné riziko a potrebujú silnú protiváhu. Centrom projektu preto budú watchdogové a investigatívne aktivity, ktoré sa budú zameriavať na odhaľovanie prípadov porušenia zákona, demokratických princípov v oblasti vymožiteľnosti práva, justície, míňania verejných zdrojov a správy vecí verejných. Aliancia Fair-play sa bude snažiť prípady nielen odhaľovať, mediálne publikovať, ale aj dosiahnuť účinnú nápravu. Bude monitorovať konanie súdnych orgánov, mobilizovať verejnú mienku pre reformu súdnictva. Bude využívať moderné technológie.

 

web: www.fair-play.sk

kontakt: fairplay@fair-play.sk

Aktuality