Aby bolo Slovensko pre všetkých

, ,

Modrý dom – sociálna ubytovňa v bratislavskej Petržalke vlastnená súkromným majiteľom je určená na zbúranie. Stále v nej však býva niekoľko rodín. Mestská časť ani developer nejaví záujem obyvateľom pomôcť a tak hrozí, že mnohí z nich ostanú na ulici. Vzniknutú situáciu sa snaží riešiť občianske združenie Mládež ulice, u kompetentných však dlhodobo naráža na neochotu spolupracovať a ignoráciu.

Zverejnenie kauzy Modrého domu v denníku SME je súčasťou projektu Slovensko pre všetkých Nadácie Petit Academy, ktorý je realizovaný spolu s vydavateľstvom Petit Press. Cieľom projektu je kontrola verejných inštitúcií, zvýšenie informovanosti o skutočnom využívaní verejných zdrojov a porušovaní základných pravidiel demokracie, ako je rovný prístup k vzdelávaniu či na trh práce.

Integrácia vylúčených rómskych komunít dosahuje len malé výsledky. Podiel na tom má neefektívne a netransparentné využívanie verejných zdrojov, ale aj nezáujem o riešenie zo strany štátnych úradov či samospráv. Paradoxne sú však za vinníkov verejne označovaní práve Rómovia.

V neposlednom rade médiá dlhodobo tému pokrývajú veľmi povrchne cez opakujúce sa stereotypné zobrazovanie osád či zničených bytoviek. Slovensko pre všetkých to však mení. Venuje sa rôznorodejším témam a spracúva ich do hĺbky.

Okrem už spomínanej verejnej kontroly a investigatívy prináša projekt na svojej stránke romovia.sme.sk aj rôzne reportáže zo života Rómov, približuje rómsku kultúru a ukazuje úspešné projekty pomoci a integrácie, ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu verejnosti. Nájdete na ňom okrem textov aj fotografie či videá.

Nadácia Petit Academy zároveň poskytuje hlas samotným Rómom cez dve 3-mesačné stáže pre vysokoškolských študentov z rómskych komunít – Róberta Hamburgbadža a Moniku Komorovú. Róbert je študent aplikovanej ekonómie na Univerzite Komenského a Monika študuje sociálne služby a poradenstvo na Ústave romologických štúdií UKF v Nitre. Podľa redaktorky projektu Ingrid Ďurinovej priniesli obaja stážisti do projektu mnoho zaujímavých tém a vyváženosť v informovaní. „Vždy sú výhrady z jednej, alebo druhej strany, keď píšu o sebe len sami Rómovia, alebo keď o nich píše len majorita. Takýto tandem je veľmi dobrý. A odráža sa to aj na čítanosti.“

Projekt si našiel svoje publikum. Priemerná mesačná čítanosť portálu je viac ako 40 tisíc, pri väčších témach sa viac než zdvojnásobuje. Počet čitateľov tiež rastie v čase, keď na portál prispievajú stážisti. „Čitateľov máme rôznych, sú to samotní Rómovia, vrátane rómskej inteligencie, ale aj ľudia z majority,“ hovorí Ingrid Ďurinová.

O organizácii Nadácia Petit Academy podporuje rozvoj vzdelávania a jeho prepájanie s praxou; zachovanie kultúrnych hodnôt, poznávanie kultúr a regiónov; zabezpečovanie multikulturálneho dialógu, transferu vedomostí a skúseností zo zahraničia na Slovensko a naopak; zvyšovanie informovanosti o aktuálnom dianí; zabezpečovanie zlepšenia prehľadu o stave spoločnosti. Realizuje tiež vlastné vzdelávacie projekty a okrem iného pripravuje v spolupráci s pedagógmi pracovné zošity a učebné pomôcky. Nadáciu založila v roku 2005 spoločnosť Petit Press, a.s., vydavateľ denníkov SME, Új Szó, Korzár, týždenníka The Slovak Spectator, siete regionálnych týždenníkov MY a radu ďalších periodík.

Autor/ka: Mirka Grófová 23.09.2015

Aktuality