Spoznajte Kamošov z webu

, ,

Jozefínka (8) má veľmi slabý zrak a nedovidí na tabuľu. Napriek tomu chodí do bežnej školy, kde ju sprevádza jej mama, aby jej mohla diktovať poznámky z tabule. Vďaka darcom z projektu Kamoši z webu, ktorí Jozefínke darovali 205€ na liečbu očí a okuliare, už bude vidieť na tabuľu aj sama.

Projekt Kamoši z webu má za cieľ pomôcť deťom a mladým ľuďom zo sociálne slabších skupín. Je rozdelený na dve časti – Veľkí a Malí kamoši. Veľkí kamoši finančne prispievajú na zverejnené výzvy týkajúce sa vzdelávania, rozvoja talentu, zabezpečenia dieťaťa a jeho práv. Malí kamoši tvoria mini sociálnu sieť, slúžiacu deťom zapojeným do projektu. „Je to priestor pre spätnú väzbu darcom. Deti tu môžu publikovať svoje videá, statusy či uverejňovať svoje práce, fotografie a podobne. Deti tu tiež riešia rôzne vedomostné testy a získavajú virtuálne odznaky do svojich profilov,“ hovorí Daniela Lališová, koordinátorka projektu.

Projekt vznikol ako nadstavba už fungujúceho darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk. Podľa Daniely Lališovej sa pri práci stretávali s nedôverou a nižšou ochotou prispieť na  žiadosti o pomoc pre Rómov.  Rozhodli sa preto vytvoriť systém, ktorý je ešte transparentnejší. Darované financie spravuje organizácia (škola, mimovládna organizácia, samospráva, cirkevné združenie a pod.), ktorá s dieťaťom pracuje a výzvu uverejní. Peniaze sú použité na konkrétne dieťa a presne stanovený účel.

Podarilo sa im vďaka tomu naplniť už 11 výziev a pomôcť tak jedenástim deťom, ktoré ako Jozefínka potrebovali len menšiu sumu na to, aby sa skvalitnil ich prístup ku vzdelaniu. Záujem darcov dokonca presiahol počet žiadateľov. Plánujú preto ďalšie svoje aktivity zamerať na väčšiu prácu s ľuďmi zo sociálne slabších skupín a organizáciami, ktoré s nimi pracujú, aby vedeli o tejto možnosti pomoci a o tom, ako ju využiť.

Časť Malí kamoši – teda mini sociálna sieť pre deti, má okrem detí, ktoré sú prijímateľmi pomoci, zhruba 100 ďalších členov, ktorí sa hravým spôsobom oboznamujú so životom detí zo sociálne slabších rodín a komunít. Malí kamoši majú presah aj do offline sveta, kedy Daniela so svojím tímom vyráža do škôl a organizácií v regiónoch. Aj tu s deťmi hrajú rôzne hry, vypĺňajú kvízy a hovoria o príbehoch detí, ktoré žiadajú v tomto projekte o pomoc.

Projektu sa tiež darí nájsť si svoje miesto aj v online médiách v Čechách i na Slovensku, záujem oň majú aj sponzori, ako napríklad Slovenská pošta, ktorá sa rozhodla rozdistribuovať propagačné materiály o projekte zadarmo do škôl a organizácií venujúcich sa pomoci deťom zo sociálne slabších skupín.

O organizácii ĽudiaĽuďom.sk je internetový portál, ktorý umožňuje ľuďom v núdzi, neziskovým organizáciám, záujmovým i cirkevným združeniam, školám či samosprávam jednoducho zverejniť výzvu na podporu. Darcovia môžu výzvy podporiť priamo na portáli a to cez internetbanking alebo zo svojej platobnej karty. Celý proces prebieha na webe a je pod kontrolou verejnosti. Celú vyzbieranú sumu získava príjemca, portál si neúčtuje žiadne poplatky. Prevádzkovateľom darcovského portálu je nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.

Poznáte vo svojom okolí deti, ktoré kvôli zlej finančnej situácii rodiny nemôžu uhradiť cestovné do školy, hodiny v umeleckej škole alebo tréningy? Práve pre tieto deti vznikol projekt Kamoši z webu, ktorého cieľom je posilnenie zraniteľných skupín. Pomáhame deťom zo sociálne slabých skupín a vylúčených spoločenstiev, aby mohli chodiť do školy, učiť sa jazyky, rozvíjať svoje hudobné, výtvarné či športové nadanie a podobne. Ak chcete  týmto deťom pomôcť, môžete ich podporiť na stránke www.kamosizwebu.sk. Ďakujeme.

Autor/ka: Mirka Grófová 5.08.2015

Aktuality