Stop násiliu v akejkoľvek podobe

Hovoríme stop násiliu v akejkoľvek podobe. Rodovo podmiené násilie je však fenomén, ktorý má u nás dlhú tradíciu, je súčasťou kultúry národa, akceptovaná forma násilia. Ženy ho zažívajú ako rodovo podmienené násilie v oveľa vyššej miere ako muži a takýto prejav násilia ženy stavia do nerovnocenného postavenia. Ratifikáciou tzv. Istanbulského dohovoru chceme zabrániť diskriminácii a porušovaniu ľudských práv žien a dievčat, dosiahnuť rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi a zároveň chrániť deti, ako (spolu)obete domáceho násilia páchaného na ženách. Odzváňame násiliu na ženách a podporujeme Istanbulský dohovor. Pridajte sa aj vy KLIK TU http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417. Ďakujeme!

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 22.06.2015