Koniec individuality kreatívneho

Všetky udalosti

27.4.2017, 19:00 – Bratislava, Open Gallery

Finálne podujatie sezóny OTÁZKY VÔLE predstaví dlhodobých diskutérov — psychiatra a umelca Jána Ballxa a umelca a kurátora Borisa Ondreičku — kriticky testovať vzťahy objektu a subjektu, individuality a kreativity v ich etických významoch a rozpätiach medzi miestnym (subkultúrnym), diasporickým a planetárnym. Kritické testovanie v tomto zmysle znamená nevyhnutné uplatňovanie viacerých disciplinárnych expertíz za účelom plastickejšieho zobrazenia pojmov individuality a kreativity i zbavovanie sa niektorých klišé (topoi a memes), ktoré oddelené odbory do spomínaných elementov udomácňujú samostatne.

Otázka vôle je projektom Nadácie otvorenej spoločnosti realizovanom v kurátorskej koncepcii Borisa Ondreičku. Realizované s podporou Grantov EHP a Nórska.

www.questionofwill.sk

Čítajte naše príbehy

Newsletter