Otázka vôle 04 Thomas Metzinger

Všetky udalosti

25.2.2017, 18:00 – Bratislava, a4

Nadácia otvorenej spoločnosti pozýva na štvrté vydanie série Otázka vôle, počas ktorého vystúpi nemecký filozof Thomas Metzinger. Vo svojom príspevku sa bude Thomas Metzinger zaoberať klasickým filozofickým problémom slobodnej vôle z pohľadu poznatkov modernej neurovedy a najnovších experimentov skúmajúcich virtuálne vtelenie do avatarov a robotov.

Podujatie sa koná v anglickom jazyku, tlmočenie do slovenčiny bude zabezpečené. Vstup voľný.

Otázka vôle je projektom Nadácie otvorenej spoločnosti realizovanom v kurátorskej koncepcii Borisa Ondreičku. Realizované s podporou Grantov EHP a Nórska.

www.questionofwill.sk

Čítajte naše príbehy

Newsletter