Aby sa deti v škole cítili prijímané a rešpektované

Podľa výrokov ministra školstva čaká slovenské školstvo množstvo zásadných zmien. Veľmi by sme chceli veriť, že avizované zmeny budú smerovať k tomu, aby sa každé dieťa v školskom systéme cítilo prijaté, bezpečne a tiež, aby ho škola bavila.

V Českej republike začala 1. septembra 2016 platiť novela školského zákona o inkluzívnom vzdelávaní. Bolo by na čase, aby sa aj do pripravovaných zmien na Slovensku dostalo inkluzívne vzdelávanie, nielen ako malá podkapitolka, ale ako základná paradigma nazerania na vzdelávaciu politiku a školský systém.

V týchto dňoch, kedy v našej spoločnosti čoraz silnejšie pociťujeme rozdelenie na „my a oni“ (oni = rómovia, migranti, ….) by mala byť práve škola miestom, kde toto delenie cítiť nebude. Naliehavejšie si uvedomujeme, že o našu ľudskosť musíme bojovať a obnovovať ju každý deň. Škola by mala byť bezpečným prostredím, kde sa takýto zápas má a musí odohrávať.

Deti trávia v škole pri dvoch pracujúcich rodičoch, aj 9 hodín denne. To je obrovský priestor na formovanie osobnosti a rozvoj nielen vedomostných zručností, ale aj hodnôt. Ľudské práva a výchova k demokratickým princípom – alebo v kocke občianske vzdelávanie – však dnes v našich školách veľmi cítiť nie je. Ľudské práva chýbajú v kontexte života školy, objavujú sa v lepšom prípade ako pár aktivít a projektových dní s touto tematikou. A deti samotné si ich nespoja s ničím, čo má vplyv na ich každodenný život.

Tento rok sa pripravujú zásadné dokumenty ako Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ale aj Akčný plán výchovy a vzdelávania k ľudským právam. Je potrebné aby tieto dokumenty nezostali len ako bezzubé pekne napísané texty, ale ako kvalitné základy, od ktorých sa budú odvíjať ďalšie opatrenia a ich duch sa tak prejaví aj v realite škôl.

Je tiež mimoriadne dôležité, aby navrhované zmeny posilnili účasť detí, tak na vyučovacom procese, ako aj v živote školy. Aby deti neboli pasívni prijímatelia a „počúvači“, ale aktívni účastníci. Jednoducho, aby nám dieťa z celého systému nevypadlo a aby systém zodpovedal jeho potrebám.

V prvý deň nového školského roka by sme chceli zaželať všetkým deťom, aby sa v škole cítili prijímané, a rešpektované, aby každé dieťa zažilo pocit úspechu a učiteľom, aby sa nenechali znechutiť a videli v deťoch „ich úplný potenciál“. (článok 29 Dohovoru o právach dieťaťa)

Autor/ka: Zuzana Čačová 5.09.2016