Aflatounove nožičky

25.05.2023

Keď sme v našej Materskej škole v Raslaviciach začínali s programom Aflatoun, nebola núdza o zaujímavé situácie, momenty či poznámky. Každá takáto milá „udalosť“ znamenala veľa nielen pre deti, ale aj pre mňa ako ich učiteľku. Deti v takýchto situáciách ukázali, že sú vnímavejšie, než by sme čakali. Pokúsim sa opísať niekoľko mojich silných zážitkov, aj keď je ich často náročné pretaviť do slov. Pojmy ako starostlivosť, spolupatričnosť, dôvera a trpezlivosť v nich rezonujú najviac.

Starostlivosť a spolupatričnosť

V rámci aflatounskej aktivity sme sa raz s deťmi v našej materskej škole rozprávali o chudobe, najmä o deťoch žijúcich v chudobe, ktoré často nemajú k dispozícii ani základné veci, ktoré denne potrebujú. Deti mali počas nášho spoločného rozhovoru navrhnúť, ako by im pomohli, ak by to bolo v ich moci. „Kúpime im dom, jedlo, šaty, hračky…“, deti postupne prichádzali s rôznymi nápadmi.  Jedno dievčatko však dlhšie rozmýšľalo a napokon po odmlke povedalo: „Ja by som im zabezpečila dobrých rodičov, aby sa o nich starali.“

Jednou z  hrejivých spomienok z práce s Aflatounom je pre mňa zážitok, keď dievčatko z našej materskej školy, Nelka, s obľubou vozilo plyšovú postavičku Aflatouna v kočiariku. Počas tohto pravidelného kočíkovania Aflatouna neustále starostlivo prikrývalo, aby mu podľa jeho slov „nebola zima na nožičky“.

Dôvera

V triede sme mali dievčatko, ktoré bolo od začiatku pobytu v našej materskej škole veľmi uzavreté. Celé dni sa odmietalo s kýmkoľvek rozprávať a nezapájalo sa do žiadnych spoločných aktivít. Jedného dňa som ho začula pošepkať plyšovému Aflatounovi, že v škôlke nič nerobí, lebo čaká mamku a má strach, že mamka naň zabudne a nepríde poň do škôlky. Toto nečakané zistenie (a priznanie) sme využili pri plánovaní spôsobu práce s dievčatkom. Vo vhodnom momente mu Aflatoun vysvetlil, ako to v skutočnosti funguje a že sa nemusí ničoho báť – a nastala neuveriteľná zmena k lepšiemu. Tento zážitok dôvery dokázal malú škôlkarku natoľko naplniť, že bola schopná začať sa zapájať do aktivít a zvládať úzkosť z odlúčenia od mamy počas pobytu v škôlke oveľa lepšie.

Trpezlivosť

Pri aktivitách či spoločných hrách, počas ktorých je potrebné sa držať za ruky v kruhu, sa deti vždy vedia dohodnúť, kto z nich bude držať za ruku Aflatouna. Dokážu trpezlivo počkať, kým prídu na rad, hoci by to bolo aj do ďalšieho dňa.

Gabriela Hanisek Salová, MŠ Raslavice

Za podporu pri realizácii programu Aflatoun ďakujeme Nadácii Národnej banky Slovenska.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter