FAKTY O POMOCI MIMOVLÁDNÝM ORGANIZÁCIÁM, KTORÉ NA ÚZEMÍ SR REALIZUJÚ HUMANITÁRNE A INTEGRAČNÉ AKTIVITY PRE OSOBY Z UKRAJINY

6.06.2023

Konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti realizuje Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“

  • Cieľom projektu je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám (MNO) za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny.
  • Celkový objem finančných výdavkov projektu je na úrovni 13 miliónov eur. Projekt je realizovaný v rámci operačného programu „Ľudské zdroje“ zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Vecné plnenie zo strany zapojených subjektov vo forme dobrovoľníckej práce je stanovené ako spolufinancovanie vo výške 8,7 milióna eur.
  • Zmluvným partnerom konzorcia nadácií je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
  • Konkrétna výška čerpania finančných príspevkov z plánovaného objemu bude známa až po ukončení projektu k 31.12. 2023 v závislosti od schválených žiadostí o platby od žiadateľov. V tejto chvíli je do projektu oficiálne zapojených 86 subjektov z mimovládneho prostredia, s ktorými konzorcium nadácií aktuálne realizuje zmluvný proces.
  • Národný projekt je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na krízovú situáciu, ktorú od 22. februára 2022 vyvoláva ruská vojenská agresia na Ukrajine. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora.
  • Činnosť mimovládnych organizácií bola pre okamžité zvládnutie krízy na hraniciach kľúčová a takou zostala aj neskôr v rámci integračných aktivít ukrajinských odídencov do slovenskej spoločnosti. Na financovanie ich aktivít zo strany štátu však neexistoval žiaden mechanizmus a organizácie občianskej spoločnosti, rovnako ako samosprávy, financovali tieto aktivity z vlastných zdrojov alebo z príspevkov medzinárodných rozvojových organizácií (UNHCR, Unicef a pod.).
  • Pre mimovládne organizácie a tiež účelové zariadenia cirkví je tento projekt unikátnou príležitosťou získať finančné zdroje za svoju minulú činnosť s odídencami z Ukrajiny, ale tiež zvýšiť jej rozsah a pozdvihnúť kvalitu integračných aktivít v budúcnosti.
  • Zrkadlový národný projekt s rovnakou alokáciou určený na poskytovanie finančných príspevkov samosprávam realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac informácii na https://eucare.osf.sk/

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter