Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

,

Pred 75 rokmi bol vládou Slovenského štátu prijatý Židovský kódex, ktorý bol jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Kódex výrazne obmedzoval tie najzákladnejšie osobné, občianske a spoločenské práva Židov. Predstavitelia vojnového Slovenského štátu vyhlásili vlastných občanov a občianky za menejcenných a vystavili ich prenasledovaniu, diskriminácii a deportáciám do koncentračných táborov. Väčšina z nich sa už nikdy nevrátila. Deviaty septembrový deň sa preto stal Pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia.

Dnes sme v našej spoločnosti opäť svedkami nárastu násilia motivovaného nenávisťou k rase či náboženstvu. Neobmedzuje sa len na verbálnu agresiu na internete, prerastá aj do fyzických útokov na cudzincov a cudzinky v uliciach. No netýka sa len ich. V nedeľu si zároveň pripomenieme prvé výročie vraždy Marka Kalužu, ktorý sa postavil agresii extrémistovi neďaleko Vrbového.

Okrem otvoreného násilia sa stupňuje aj rétorika našich najvyšších štátnych predstaviteľov. Uplatňovanie kolektívnej viny, výroky o monitorovaní všetkých moslimov ešte viac rozdeľujú našu spoločnosť a podporujú rasizmus a nenávisť voči jej zraniteľným skupinám.

Nenávisť a násilie však môže zasiahnuť kohokoľvek z nás, malo by preto nám všetkým záležať na tom, aby ich bolo v spoločnosti čo najmenej a neboli za žiadnych okolností tolerované.

Aj preto sme sa rozhodli tohtoročný Pamätný deň pripomenúť s väčším dôrazom než zvyčajne.

Vizuálne spracovanie je víťazným návrhom kategórie Young Lions v rámci súťaže kreativity Zlatý klinec 2016, ktorá je určená mladým kreatívcom do 30 rokov. Nadácia otvorenej spoločnosti s Young Lions spolupracovala už štvrtý rok.

Zadaním bolo vytvorenie vizuálu, ktorá ukáže mladým ľuďom, že svoje názory musia vnímať v širšom spoločenskom kontexte, ich rozhodnutia a presvedčenia majú efekt na spolužitie s etnickými, sociálnymi, rasovými, náboženskými a inými menšinami.

Autori návrhu Martin Krafčík a Jakub Kuvik sa rozhodli zdôrazniť fakt, že v časoch Slovenského štátu mnohým zmizli kamaráti zo dňa na deň z dôvodu vrážd a deportácií. Aj takým spôsobom upozorňujú na hrozbu opakovania sa chýb minulosti.

Za spoluprácu a realizáciu ďakujeme:

Agentúra: MUW Saatchi & Saatchi

Art Director: Jakub Kuvik

Copywriter: Martin Krafčík

Produkcia: Matúš Bence, Jakub Goda

Autor/ka: Mirka Grófová 8.09.2016