Prídite na diskusiu o aktivizme a deradikalizácii mládeže

6.03.2023

Zaujíma vás, ako mladých ľudí viesť k aktívnemu občianstvu a zapájaniu sa do vecí verejných (vrátane volieb)? Ako môže poznávanie vlastnej identity, iných kultúr a rešpekt k rozmanitosti ovplyvniť volebné preferencie? Kam zaradiť mediálnu a informačnú gramotnosť, ako aj podporu kritického myslenia v rámci kurikulárnej zmeny? Ako zmierniť prejavy diskriminácie, nenávisti a šírenie neprávd v online priestore? A čo s tým všetkým má globálne vzdelávanie?

Prídite osobne v stredu (8. marca od 18:00 do 19:00) do bratislavského .klubu pod lampou na živú diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň a s názvom ‘Ako rozvinúť aktivizmus a ustrážiť radikalizáciu mládeže’. Tam sa dozviete, ako napreduje aktuálna osvetová kampaň ‘Všetci sa máme čo učiť’; prečo a ako možno mobilizovať prvo-voličskú základňu k parlamentným voľbám; ako rovesnícke učenie a premýšľanie v globálnych súvislostiach motivuje mladých k aktivizmu, aj ako vzdelávacie organizácie svojimi projektmi globálneho vzdelávania prispievajú k deradikalizácii mládeže.

Na otázky moderátora Rudiho Rusa budú odpovedať:

Dušan Ondrušek – psychológ, tréner a zakladateľ Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS);

Andrej Návojský – expert na vzdelávanie a metodik v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVAM);

Denisa Havrľová – fotografka, novinárka, aktivistka a stredoškolská pedagogička (Škola dizajnu v Bratislave);

Diskusia bude prenášaná aj live cez Facebook kanály: platformy Ambrela (https://www.facebook.com/Ambrela.org), časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #KampanAmbrely.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid – pri príležitosti osvetovej kampane ‘Všetci sa máme čo učiť’. Viac info o hosťoch a hostke stredajšej živej diskusie, ako aj o ďalších aktivitách Ambrely nájdete na webe tu: www.eduglobe.ambrela.org alebo vo Facebook evente tu: https://fb.me/e/329zRES4w

 

Text a foto: Ambrela.org

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter