Spustili sme 14. ročník súťaže Novinárska cena

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila v poradí už štrnásty ročník súťaže Novinárska cena. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na kvalitné a zaujímavé práce slovenských novinárov a novinárok. Novinárska cena udeľovaná Nadáciou otvorenej spoločnosti zároveň hodnotí celkovú úroveň a stav žurnalistiky na Slovensku a dáva priestor na diskusiu o jej trendoch a smerovaní.

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila v poradí už štrnásty ročník súťaže Novinárska cena. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na kvalitné a zaujímavé práce slovenských novinárov a novinárok. Novinárska cena udeľovaná Nadáciou otvorenej spoločnosti zároveň hodnotí celkovú úroveň a stav žurnalistiky na Slovensku a dáva priestor na diskusiu o jej trendoch a smerovaní.
Do 13 kategórií môžu prihlasovať súťažné príspevky autori a autorky, redakcie, vydavatelia ale aj čitateľská, poslucháčska a divácka obec. Uzávierka nominácií je 14.2.2018. Okrem ocenenia pre písanú, audiovizuálnu a fotožurnalistiku bude Nadácia otvorenej spoločnosti udelovať aj špeciálne ceny ako napríklad Cena otvorenej spoločnosti, Cena Asociácie vydavateľov tlače, Cena Zastavme korupciu a Cena Solutions Journalism.

„Novinárska cena ostáva už 14. rokom jedinečným priestorom pre vyzdvihnutie najlepšej žurnalistiky za uplynulý rok. Dnes, keď fakty a informácie sú pre mnohých ľudí to isté, nebola hodnota kvalitnej novinárskej práce nikdy významnejšia. Aj preto považujeme v Nadácii otvorenej spoločnosti jej ocenenie za mimoriadne dôležité pre celú spoločnosť,” hovorí Ján Orlovský, výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti.

Súťaž je určená pre všektých novinárov a novinárky z rôznych typov médií od celoslovenských printových, elektronických, online až po regionálne médiá. Nominované žurnalistické práce musia byť publikované alebo odvysielané v období od 1. januára 2017 do 31.decembra 2017. Posledný termín na prihlasovanie prác je do polnoci 14. februára 2018.

Prihlásené práce budú hodnotiť nezávislé poroty zložené z odborníkov a profesionálov z oblasti médií a ďalšie osobnosti akademického, kultúrneho, spoločenského a neziskového sektora zo Slovenska aj zo zahraničia, ako aj členovia Rady súťaže Novinárskej ceny. Mená členov a členiek porôt zverejní Nadácia koncom januára 2017.

O Česko-slovenskej cene verejnosti rozhodnú ako každý rok diváci, čitatelia a poslucháči z oboch krajín prostredníctvom online hlasovania, ktoré začína v marci.

Hlavným partnerom štrnásteho ročníka Novinárskej ceny 2017 je Slovenská sporiteľňa, partnermi sú Nadácia Zastavme korupciu, Nadácia ESET, Asociácia vydavateľov tlače, Ashoka Česká republika, Nadace Open Society Fund Praha, Newton Media a komunikačný partner Mayer McCann/Erickson.

Aj vďaka týmto partnerom môže Nadácia otvorenej spoločnosti oceniť víťazné práce v jednotlivých kategóriách a podporiť ich finančnou odmenou vo výške 500 Eur a špeciálne ceny, ktoré sú honorované sumou 1000 Eur.

Ocenenia nového ročníka Novinárskej ceny Nadáce otvorenej spoločnosti budú víťazom odovzdané na slávnostnom večeri, ktorý sa uskutoční v máji 2018.

Viac informácií o súťaži a možnosti prihlásenia nájdete na www.novinarskacena.sk

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 4.01.2018