Zadanie pre študentskú architektonickú súťaž: Úprava priestorov bývalej knižnice Nadácie otvorenej spoločnosti

Vyhlasujeme študentskú architektonickú súťaž na interiérovú úpravu priestorov bývalej knižnice na prízemí sídelnej budovy.

Účastníkmi súťaže môžu byť študenti 3. ročníka a vyššie FA STU, VŠVU, dizajnu FA STU a absolventi ročníka 2015/2016 týchto škôl.

Porota súťaže:

  • Ing. Arch. Michal Bogár (BKU ateliér),
  • Ing. Arch. Oto Häusler,
  • Jana Dravecká – finančná riaditeľka Nadácie,
  • Ján Orlovský – výkonný riaditeľ Nadácie

Nadácia využíva priestory bývalej knižnice na semináre, workshopy a tlačové konferencie. Miestnosť lichobežníkového tvaru (podrobné rozmery v prílohe) s priamym slnečným svetlom je vybavená 24 stoličkami STEELCASE na kolieskach s výsuvným stolíkom. Miestnosť so zvyškami nábytku z bývalej knižnice (nie je podmienkou zotrvania v miestnosti) pôsobí strohým až chladným dojmom. Cieľom úpravy je miestnosť bývalej knižnice zútulniť, kreatívne stvárniť úpravou podláh, stien, stropov a spraviť z nej modernú seminárnu miestnosť, ktorá reflektuje duch a poslanie Nadácie ako „otvorenej, inkluzívnej a rôznorodej komunity“. Návrh musí reflektovať skutočnosť, že celkový rozpočet vo výške 3000,- EUR vrátane honorára pre víťaza nesmie byť prekročený.

Termín obhliadky priestorov: od 22.6. do 27.6. 2016 od 9.00 do 17.00 hod.
Termín odovzdania súťažných návrhov: najneskôr 20.7. 2016 elektronicky na adresu osf@osf.sk s predmetom správy “Knižnica OSF”

Kompletné zadanie so všetkými termínmi, rozmerov miestnosti a podobne nájdete tu:

>>> Zadanie študentskej architektonickej súťaže <<<

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 22.06.2016