Sudcovia chcú bojovať za lepšiu justíciu. Prijali spoločné vyhlásenie

20.11.2014

JAK-1524-2

K O M U N I K É
Konferencie „Spoločne za efektívne a dôveryhodnejšie súdnictvo“
konanej 19. novembra 2014 v Bratislave

•    Pre fungujúci právny štát na Slovensku je nevyhnutná spolupráca všetkých troch mocí v štáte, ich úprimná snaha o dosiahnutie takéhoto cieľa a ich vzájomný rešpekt.

•    Zákonodarná a výkonná moc musia zaradiť justíciu medzi absolútne priority svojej politiky a pristupovať k riešeniu jej problémov bez populizmu a zneužívania v politickej súťaži. Postarať sa pritom musia o odstránenie hlavných príčin nízkej efektivity súdnictva, ktorými sú najmä nerovnomerné zaťažovanie súdov nápadom súdnych sporov a neproporčné rozdeľovanie sudcov medzi jednotlivé súdy; málo efektívna legislatíva; nedostatočný počet právnicky vzdelaných asistentov sudcov a nízka odborná úroveň súdnej administratívy.

•    Dôvera verejnosti je tým najcennejším, čím súdna moc disponuje. Posilnenie tejto dôvery je predovšetkým úlohou samotných sudcov, ktorí musia prevziať zodpovednosť ako za svoju prácu, tak aj voči vlastnej profesii a jej mravným hodnotám. Základom dôveryhodnosti súdov je okrem kvalitných a presvedčivých súdnych rozhodnutí aj naplnenie legitímnej požiadavky verejnosti, že sudca má byť nielen odborná, ale i morálna autorita.

V Bratislave, 19. novembra 2014

Galéria

 

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter