Celkové čerpanie

Organizácia Čerpanie
Človek v ohrození, o.z. 52 603,02 EUR
Liga za ľudské práva 24 999,69 EUR
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 20 000,00 EUR
Magna deti v núdzi 104 620,00 EUR
Maltézska pomoc Slovensko o.z. 24 241,14 EUR
Slovenská katolícka charita 0,00 EUR
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 29 022,00 EUR
Maltézska pomoc Slovensko 7 367,77 EUR
Inštitút pre migráciu a komunikáciu 26 715,29 EUR
Emergency Medical and Rescue Assistance Slovakia, o.z. (EMRAS) 28 980,13 EUR
Slovak Fashion Council, o.z. 30 000,00 EUR
ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z. 28 466,28 EUR
CVEK 23 136,73 EUR
OZ Človek v ohrození 10 156,60 EUR
Diecézna charita Nitra 7 808,00 EUR
Od emócií k poznaniu, n.o. – EDUMA, n.o. 10 500,00 EUR
Spoločenstvo Ladislava Hanusa 19 446,38 EUR
Slovenská katolícka charita 6 700,00 EUR
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 26 000,00 EUR
Človek v ohrození, o.z. 15 000,00 EUR
Inštitút pre migráciu a komunikáciu 4 200,00 EUR
SPOLU 499 963,03 EUR