NADAČNÝ FOND LEAF PRI NADÁCII OTVORENEJ SPOLOČNOSTI JE OTVORENÝ

17.02.2016

LEAF Academy v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti otvára štipendijný fond na podporu študentov. Tento fond umožní realizovať svoju víziu sprístupnenia vzdelania na svetovej úrovni pre najtalentovanejších študentov s najvyšším potenciálom, bez ohľadu na ich sociálne a ekonomické zázemie. LEAF Academy je komunita ľudí so silnou víziou pre lepšiu strednú Európu a svoju misiu napĺňa investovaním do ľudí s potenciálom stať sa osobnosťami rozvíjajúcimi tento región.

Dnešným dňom LEAF Academy zároveň začína fundraisingovú kampaň, v ktorej sa bude snažiť osloviť verejnosť a firemný sektor a vyzvať ich k podpore študentov darom priamo do fondu alebo podielom zaplatenej dane za rok 2015. “Veríme, že sa LEAF Academy podarí vyzbierať  dostatok finančných prostriedkov na to, aby sme mohli pomôcť ku kvalitnému vzdelávaniu čo najväčšieho počtu šikovných a talentovaných mladých ľudí”, hovorí riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Ján Orlovský.

Pre získanie bližších informácií o  spôsoboch podpory Nadačného fondu LEAF prosím kontaktujte supportus@leaf.sk

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter