Udelené štipendiá Secondary School Scholarship

7.03.2016

Program sa realizuje od roku 1993 s cieľom umožniť študentom štúdium na americkej alebo britskej strednej škole, pomôcť zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, zapájaním sa do klubových a komunitných aktivít.

Udelené štipendiá

Počet uchádzačov: 81
Počet udelených štipendií: 7

American Secondary School for International Students and Teachers (ASSIST), USA
1-ročný študijný pobyt

Mária Blašková, Bratislava
Ema Janáčová, Bánovce nad Bebravou
Christian Alexander Filt, Kanianka

Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) Projects for Central and Eastern Europe, Veľká Británia
1-ročný študijný pobyt

Gréta Horváthová, Komárno
Beata Juricová, Košice
Terézia Michalíková, Košice
Jana Stredánska, Trnava

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter