Ako zlepšiť prístup detí a mladých ľudí k rozhodovaniu

24.07.2020 , , ,

Skúsenosti z dvojročného projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže sme využili pri príprave textu Návrh stratégie na podporu a rozvoj participácie detí a mladých ľudí na Slovensku.

Celá stratégia je rozdelená na dve hlavné časti – časti, ktorá sa venuje školskému prostrediu a časti, ktorá sa venuje samospráve. Práve tieto dve oblasti majú na život detí a mladých ľudí najväčší vplyv a práve tu je priestor, kde sa môžu naučiť spolurozhodovať, preberať zodpovednosť. V týchto dvoch prostrediach im zase my, dospelí, máme najväčší priestor ukázať, že sú rešpektovanou súčasťou tejto spoločnosti a na ich hlase záleží.

Zhrnutie stratégie si prečítajte tu: DOKUMENT

 

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter