Čo robíme v Nadácii pre lepšie a inkluzívne vzdelávanie?

16.02.2018 , , ,

Ochrana demokratických výdobytkov minulosti nestačí, musíme chrániť aj hodnoty otvorenej spoločnosti tak, aby lepšie odolávali budúcim útokom…“, povedal na nedávnom Svetovom ekonomickom fóre v Davose   G. Soros. Celý prejav nájdete na dennikn.sk

Otvorené školy – ako narábať s nástrojmi demokracie v školách?  

„Nikto nás nepočúva, čo si myslíme nikoho nezaujíma, všade len príkazy a zákazy“ – takto nejako hodnotia tínedžeri svoje vzťahy s okolím. V nadácii sme sa preto rozhodli ponúknuť im cestu k získaniu pocitu vlastnej dôležitosti, spoluúčasti, ale aj zodpovednosti.

V septembri sme spustili pilotný projekt, ktorý podporuje vznik demokratického prostredia v základných školách. Osem vyškolených stredoškolských dobrovoľníkov ukazuje svojim rovesníkom aké to je podieľať sa na rozhodovacích procesoch školy a niesť za to potom aj zodpovednosť Mnohí sa tak po prvý raz v živote stretávajú s tým, že demokracia, to sú nielen práva, ale aj povinnosti. Kým doma si viete niečo rýchlo „vydupať“, v škole a v živote je potrebné sa o tom najmä „dohodnúť“.

Naša skúsenosť je pritom veľmi priaznivá – deti majú jasnú predstavu o ideálnej škole a takisto vedia presne popísať aj to, ako vyzerá a funguje tá ich vlastná. Pritom sa vôbec nejedná o názory typu „zrušme školu!“ a podobne. Ich hlas a predstavu o „ideálnej škole“ sa snaží naplniť aj náš koncept Otvorených škôl.

Program vychádza z poznatku, že aktívnymi občanmi sa nerodíme, ale sa nimi stávame. Preto s výchovou k aktívnemu občianstvu treba začať odmalička. Deti pritom nemusíme pred vonkajším svetom len chrániť. Čo naozaj potrebujú je dostať príležitosť zapájať sa do rôznych rozhodovacích procesov spôsobom, ktorý je primeraný ich veku. Inak stratia záujem alebo sa obrátia tam, kde ich vypočujú a túto možnosť im aj otvoria. Škola je bezpečné prostredie a preto aj ideálne na to, aby si deti mohli vyskúšať, ako tieto procesy fungujú, ako rozhodnutia ovplyvňujú naše životy, čo to znamená niesť za ne zodpovednosť a prispievať tak k životu komunity, v ktorej žijú. Za dôležité tiež považujeme vytvárať im možnosti diskutovať s odborne vyškolenými rovesníkmi na témy, ktoré ich zaujímajú, o ktorých však nemajú odvahu alebo priestor rozprávať sa s dospelými. Diskusie na internete sa v tomto prípade nerátajú, pretože často len vytvárajú bubliny a skutočne konštruktívna diskusia tu chýba. A to aj napriek tomu, že práve internet je primárnym zdrojom informácií a je jednou z horúcich tém, ktorým sa venujeme.

Viac o projekte OTVORENÉ ŠKOLY…

Aflatot – Sociálne a finančné vzdelávanie

Projekt, ktorý sa venuje sociálnej a finančnej gramotnosti detí v predškolskom veku beží naživo už v desiatich materských školách na Slovensku. My sme pripravili sumár, ktorý špecifikuje ako metodika Aflatot dopĺňa a kde prevyšuje štátny vzdelávací program pre materské školy na Slovensku. Dali sme tiež dokopy zdôvodnenie, prečo si myslíme, že národný štandard finančnej gramotnosti je potrebné rozšíriť aj o predprimárne vzdelávanie.

Viac o projekte AFLATOT…

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter