Nadácia otvorenej spoločnosti hľadá dobrovoľníkov

29.06.2021

Baví ťa rozprávať sa ľuďmi v tvojom veku o ľudských právach, (ne)rovnosti a aktuálnych témach, ktoré hýbu svetom? Pracuješ rád/a s deťmi a mladými ľuďmi a chceš nabrať skúsenosti v oblasti vzdelávania? Chceš byť súčasťou komunity mladých ľudí so skvelými nápadmi a motiváciou ich uskutočňovať?

Staň sa dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou Nadácie otvorenej spoločnosti a pomôž nám meniť svet!

Aj v školskom roku 2021/2022 pokračujeme v programe Otvorené školy na základných školách. Cieľom tohto programu je podporiť demokratické prostredie a výchovu k občianstvu na školách prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád.

Koho hľadáme?

Mladých ľudí vo veku 16-21 rokov zo všetkých kútov Slovenska.

Čo je úlohou dobrovoľníkov na škole?

S každou školou počas celého školského roka systematicky spolupracuje vyškolený dobrovoľník/dobrovoľníčka alebo dobrovoľnícka dvojica. Dobrovoľníci realizujú workshopy v zapojených triedach na témy ako rasizmus, LGBTIQA+, feminizmus a pod.

Ich úlohou je aj aktívne pracovať so žiackymi školskými radami, sledovať ich prácu počas školského roka, podporovať aktívnu a zmysluplnú participáciu ich členov na chode školy a vytvárať predpoklady udržateľného fungovania orgánov školskej demokracie.

Čo očakávame od dobrovoľníka/dobrovoľníčky počas školského roka?  

  • realizáciu aspoň 6 workshopov v zapojenej triede
  • realizáciu aspoň 3 stretnutí s členmi žiackej školskej rady
  • účasť na dobrovoľníckych školeniach (zväčša v soboty) v rozsahu 10 dní zameraných na rozvoj lektorských a komunikačných zručností
  • stotožnenie s hodnotami otvorenej spoločnosti

Ako sa môžeš do programu zapojiť?

Pošli nám krátky štruktúrovaný životopis a motivačný list (max. ½ strany) na adresu michaela.danisova@osf.sk. Deadline na podanie prihlášok je 15.8.2021, žiadosti však budú posudzované priebežne. Vybraných kandidátov a kandidátky následne pozveme na osobné pohovory do Bratislavy.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter