NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI VYHLÁSILA 15. ROČNÍK SÚŤAŽE NOVINÁRSKEJ CENY

3.01.2019

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila v poradí už pätnásty ročník súťaže Novinárska cena. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na kvalitné a zaujímavé práce slovenských novinárov a novinárok.

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila v poradí už pätnásty ročník súťaže Novinárska cena. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na kvalitné a zaujímavé práce slovenských novinárov a novinárok. Novinárska cena udeľovaná Nadáciou otvorenej spoločnosti zároveň hodnotí celkovú úroveň a stav žurnalistiky na Slovensku a dáva priestor na diskusiu o jej trendoch a smerovaní.

Do 13 kategórií môžu prihlasovať súťažné príspevky autori a autorky, redakcie, vydavatelia, ale aj čitateľská, poslucháčska a divácka obec. Uzávierka nominácií je 8.2.2019. Okrem ocenenia pre písanú, audiovizuálnu a fotožurnalistiku bude Nadácia otvorenej spoločnosti udeľovať aj špeciálne ceny  –  Cena otvorenej spoločnosti, Cena Asociácie vydavateľov tlače, Cena Zastavme korupciu, Cena Solutions Journalism a nové ocenenie Cena Global Journalism – Svet medzi riadkami.

„Jubilejný 15. ročník je v znamení silného roka investigatívnej žurnalistiky. Investigatívni novinári a novinárky sa stali osobnosťami roka časopisu TIME a je nám cťou, že na Slovensku môže aj Novinárska cena prispievať k tomu, aby verejnosť vedela, čo je naozaj dobrá novinárčina. Raz sa to snáď naučia aj všetci politici“, hovorí Ján Orlovský, výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti.

Súťaž je určená pre všektých novinárov a novinárky z rôznych typov médií od celoslovenských printových, elektronických, online až po regionálne médiá. Nominované žurnalistické práce musia byť publikované alebo odvysielané v období od 1. januára 2018 do 31.decembra 20178. Posledný termín na prihlasovanie prác je do polnoci 8. februára 2019.

Prihlásené práce budú hodnotiť nezávislé poroty zložené z odborníkov a profesionálov z oblasti médií a ďalšie osobnosti akademického, kultúrneho, spoločenského a neziskového sektora zo Slovenska aj zo zahraničia, ako aj členovia Rady súťaže Novinárskej ceny. Mená členov a členiek porôt zverejní Nadácia v priebehu februára 2019.

O Česko-slovenskej cene verejnosti rozhodnú ako každý rok diváci, čitatelia a poslucháči z oboch krajín prostredníctvom online hlasovania, ktoré začína v marci.

Hlavným partnerom pätnásteho ročníka Novinárskej ceny 2018 je Slovenská sporiteľňa, partnermi sú Nadácia Zastavme korupciu, Nadácia ESET, Asociácia vydavateľov tlače, Ashoka Česká republika, Liga za ľudské práva, Minority Rights Group International, Nadace Open Society Fund Praha, Newton Media a komunikačný partner Mayer McCann/Erickson.

Aj vďaka týmto partnerom môže Nadácia otvorenej spoločnosti oceniť víťazné práce v jednotlivých kategóriách a podporiť ich finančnou odmenou vo výške 500 Eur a špeciálne ceny, ktoré sú honorované sumou 1000 Eur.

Ocenenia nového ročníka Novinárskej ceny Nadácie otvorenej spoločnosti budú víťazom odovzdané na slávnostnom večeri, ktorý sa uskutoční v máji 2019.

Odborné kategórie pre súťaž Novinárska cena 2018

Písaná žurnalistika

 1. Najlepšia reportáž
 2. Najlepší rozhovor
 3. Najlepší analytický príspevok
 4. Najlepší investigatívny príspevok
 5. Najlepší komentár

Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika

 1. Najlepšia reportáž
 2. Najlepší rozhovor, beseda, diskusia
 3. Najlepší investigatívny príspevok
 4. Najlepšia fotografia

Prierezové kategórie

 1. Najlepší príspevok uverejnený na blogu
 2. Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra
 3. Cena za inovatívnu online žurnalistiku
 4. Najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok

Špeciálne ocenenia

 1. Cena otvorenej spoločnosti
 2. Cena Asociácie vydavateľov tlače
 3. Cena Zastavme korupciu
 4. Cena Solutions Journalism
 5. Česko-slovenská cena verejnosti
 6. Cena Global Jourmalism – Svet medzi riadkami

Prihlásiť prácu na NC 2018 >>>

www.novinarskacena.sk >>>

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter