Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila 17. ročník Novinárskej ceny

15.02.2021

Novinárska cena 2020 ocení najkvalitnejšiu prácu médií, ktoré v uplynulom roku bojovali nielen s nedôverou politikov a verejnosti, ale i s hrozbou pandémie, ktorá zasiahla celý svet.

V 17. ročníku novinárskej súťaže Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) so svojimi partnermi udelí ocenenia v 13 žánrových a šiestich špeciálnych kategóriách. Súťaž je určená novinárom z printových, audiovizuálnych a online médií, ale i blogerom tvoriacim občiansku žurnalistiku, ktorá reaguje na dôležité témy v spoločnosti. Prihlasovanie novinárskych príspevkov bude otvorené do 1. marca 2021, ocenenia budú víťazom jednotlivých kategórií odovzdané v máji 2021.
 
V roku 2020 sme všetci úprimne obdivovali zdravotníkov v prvej línii. Pandémia koronavírusu poznačila naše pracovné i súkromné životy, ochromila zdravotníctvo a školstvo, posunula mnohé dôležité témy na druhú koľaj. Boli to však práve novinári, vďaka ktorým sme denno-denne dostávali nevyhnutné informácie.
 
Novinári ani v pandémii nezabúdali na svoje poslanie, a v sťažených podmienkach sa nebáli hľadať pravdu aj tam, kde ju iní odmietali vidieť. Bojovali s politickými útokmi, nedôverou verejnosti, s nebezpečnými konšpiráciami a neúctou k vede a faktom. Kým zdravotníci zachraňovali ľudské životy, novinári v prvej línii bojovali za pravdu. V Nadácii otvorenej spoločnosti veríme, že ich zložitá práca, profesionalita a snaha robiť krajinu lepšou by nemala zostať nedocenená.
 
17. ročník Novinárskej ceny prinesie hneď niekoľko noviniek. Jednou z nich bude samostatná kategória podcastov, ktorou organizátori reagujú na dynamický vývoj mediálnej tvorby, na rastúcu popularitu i kvalitu profesionálnych podcastov na Slovensku. Pribudne tiež možnosť prihlasovať príspevky do dvoch špeciálnych cien reagujúcich na aktuálne trendy v žurnalistike – Solutions Journalism a Global Journalism.
Cena Solutions Journalism, vyhlasovaná v spolupráci s organizáciou MEMO98, sa zameriava na novinárske príspevky, ktoré ponúkajú riešenia a odpovede na zložité otázky v spoločnosti. „Snahou tejto špeciálnej ceny je zdôrazniť zodpovednosť a inovatívnosť v prístupe novinárov, a zároveň oceniť konštruktívny novinársky obsah v záplave negatívnych správ a vo veku dezinformácií,“ uviedol Ivan Godársky z organizácie MEMO98.
Ocenenie Global Journalism, ktoré vyhlasuje OSF v spolupráci s organizáciami Liga za ľudské práva a Človek v ohrození, podporí práce, ktoré reagujú na významné globálne témy a zachytávajú hlas tých, ktorých často v spoločnosti nepočuť. Ohodnotí príspevky, ktoré odhaľujú prepojenia naprieč planétou, či už v téme klimatickej krízy, migrácie, turizmu alebo globálneho obchodu. „Radi by sme videli príspevky, ktoré budú na pokrývané javy, udalosti a skutočnosti nazerať globálne, ktoré sa pokúsia urobiť zo zdanlivo nesúvisiacich udalostí, javov či skutočností odohrávajúcich sa v rôznych častiach planéty, jeden ucelený príbeh,“ približuje Peter Ivanič, projektový koordinátor organizácie Človek v ohrození.
 
Príspevky bude možné do súťaže posielať pomocou online formulára na www.novinarskacena.sk. Prihlásiť ich môžu autori, redakcie, odborné organizácie či široká verejnosť. Práce v jednotlivých kategóriách budú hodnotiť viacčlenné odborné poroty, špeciálne ceny bude vyhodnocovať Rada súťaže. Verejnosť sa bude môcť zapojiť do hodnotenia v špeciálnej kategórii Česko-slovenská cena verejnosti, do ktorej príspevky nominujú členovia porôt slovenskej a českej Novinárskej ceny.

Posledný termín na poslanie prihlášok je pondelok, 1. 3. 2020 do polnoci. Hlavným partnerom súťaže je Nadácia Slovenskej sporiteľne, ďalšími partnermi sú Nadácia Zastavme korupciu, MEMO98, Nadácia ESET, Asociácia tlačených a digitálnych médií, Nadace Open Society Fund, Človek v ohrození a Newton Media.  
 
Prehľad kategórií Novinárskej ceny 2020:
 
Písaná žurnalistika
1. Reportáž
2. Rozhovor
3. Investigatívny a analytický príspevok
4. Komentár
 
Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika
5. Reportáž a investigatívny príspevok
6. Rozhovor a diskusia
7. Spravodajské pokrytie udalosti
8. Fotografia
 
Prierezové kategórie
9. Občianska žurnalistika (najlepší online projekt alebo príspevok uverejnený na blogu)
10. Podcast
11. Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra, grafické dielo
12. Cena za inovatívnu online žurnalistiku
13. Najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok
 
Špeciálne ceny:
14. Cena otvorenej spoločnosti
15. Cena Asociácie tlačených a digitálnych médií – ATDM
16. Cena Zastavme korupciu
17. Cena Solutions Journalism
18. Česko-slovenská cena verejnosti
19. Cena Global Journalism

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter