NOS-OSF sa stala členom Koalície pre deti Slovensko

4.05.2016

Nadácia otvorenej spoločnosti sa stala členom Koalície pre deti Slovensko. Poslaním Koalície pre deti je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov. Koalícia je členom Výboru pre deti a mládež SR a európskej organizácie Eurochild a Siete národných partnerov – National Partners Network. Koalícia je aj partnerom Výboru OSN pre práva dieťaťa.

Koalíciu pre deti Slovensko vnímame ako watchdogovú organizáciu pri napĺňaní práv detí na Slovensku a monitorovaní uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa. Ľudské práva začínajú právami dieťaťa, preto považujeme za dôležité byť členom Koalície pre deti Slovensko a sme radi, že sa tak stalo.

Prečítajte si viac o Koalícii pre deti Slovensko.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter