Vyhodnotenie prvého kola žiadostí Stronger Ties

6.07.2020

Celkom 76 sietí, koalícií a platforiem neziskových organizácií z Česka, Slovenska a Maďarska sa prihlásilo do druhej grantovej výzvy programu Stronger RootsStronger Ties of Civil Society NetworksNadácia otvorenej spoločnosti so svojimi partnermi Nadace OSFGlopolis a NIOK, v tejto výzve podporí siete, ktoré chcú získať nových členov alebo partnerov z neziskového sektora, biznisu či politiky a dokážu preklenúť názorovej, ideologické či geografické rozdiely a spolupracovať na riešení problémov. 

Siete sa do výzvy hlásili sa stručnými „konceptami“ svojich projektov. 5 neprešlo administratívnou kontrolou, ostatné boli zaslané hodnotiacim komisiám, ktoré majú na starosti vždy jednu krajinu. V Česku tak komisia posudzovala celkom 28, v Maďarsku 24 a na Slovensku 19 žiadostí.  

Slovenská komisia posunula do druhého kola 5 projektov, česká a maďarská po 7. Úspešní žiadatelia majú príležitosť vyplniť podrobnejšie prihlášku a tiež obhájiť svoj projekt na osobnom pohovore pred výberovou komisiou.  

Celkom sa v každej krajine rozdelí 50 000 eur na podporu sietí, ktoré sa usilujú o tzv. transverzálnu spoluprácu.  

Konzorcium programu Stronger Roots verí, že upevnenie spolupráce medzi neziskovými organizáciami a budovanie ich vzťahov s verejnosťou, zástupcami biznisu a politiky je jednou z ciest, ako posilniť celý neziskový sektor v strednej Európe. 

Viac o programe Stronger Roots…

 

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter