Výzva k ľudskosti: Otvorené II. kolo

10.11.2015

16. novembra 2015 – Správca programu oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku z Programu Výzva k ľudskosti, že bola zvýšená finančná alokácia pre túto výzvu z pôvodnej sumy 156 750 € na novú sumu 242 272 €. Dôvodom navýšenia finančnej alokácie je odmietnutie schváleného príspevku v I. Výzve organizáciou Slovenská katolícka charita. Ostatné náležitosti výzvy ostávajú nezmenené.

10. novembra 2015 – Prvé finančné prostriedky Výzvy k ľudskosti boli v týchto dňoch prerozdelené na akútne výdavky organizácií poskytujúcich pomoc utečencom. Prerozdelenie sumy vo výške 343 228,89 je zverejnené v zozname Podporených projektov.

Ku dňu 10.11. 2015 Rada Výzvy k ľudskosti prostredníctvom Nadácie otvorenej spoločnosti vyhlasuje II. kolo finančných príspevkov Výzvy k ľudskosti na podporu aktivít organizácií, ktoré prispievajú k zlepšeniu postavenia a životných podmienok utečencov v zahraničí a na Slovensku.

Obdobie realizácie projektov podporených Výzvou k ľudskosti je od decembra 2015 do mája 2016. Finančná alokácia pre túto výzvu je 156 750 €. Finančnú podporu možno použiť na úhradu 100% oprávnených výdavkov do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v tejto výzve. Maximálna výška príspevku  pre  jedného žiadateľa je 30 000 €.

Oblasti podpory:

1. Humanitárne aktivity, pomoc utečencom 

2. Integrácia utečencov do spoločnosti.

Žiadosť spolu s prílohami musí byť podaná najneskôr v termíne do 30.11.2015 pre operatívny finančný príspevok a najneskôr v termíne do 31.12.2015 pre finančný príspevok. Bližšie informácie nájdete v plnom znení Výzvy.

Formuláre potrebné k podaniu žiadosti o finančný príspevok nájdete v sekcii Dokumenty.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter