Každá minca má dve strany…

20.05.2023

V materskej škole Raslavice uskutočňujeme aktivity programu Aflatoun od roku 2019 – tento školský rok je preto už náš štvrtý. Ako učiteľka triedy Mravčekov pracujem s deťmi, ktoré s aflatounskými aktivitami prichádzajú do kontaktu prvýkrát, no sú u nás aj deti, ktoré ich absolvujú po tretíkrát!

Pandemické roky nám trochu skomplikovali náš pôvodný plán zrealizovať všetky aktivity z metodiky Aflatot počas jedného školského roka. Tento cieľ sa nám zatiaľ nepodarilo naplniť ani raz, ale veríme, že to tento školský rok konečne vyjde. Vďaka niekoľkoročnej implementácii programu v našej škôlke a mnohým našim vyškoleným učiteľkám či asistentkám vedia o aflatounskych aktivitách aj rodičia detí z našej materskej školy. Je pre nás veľmi zaujímavé sledovať, ako sa sociálna gramotnosť prejavuje v sociálnych vrstvách a aký má sociálny status rodiny vplyv na jej finančnú gramotnosť.  

Ak si hovoríte, že toto všetko je len krásna teória, ale kde sú konkrétne príklady dopadu týchto aktivít – čítajte ďalej. Rada sa podelím o moje zážitky s programom Aflatoun a ich vplyvom nielen na finančné, ale aj sociálne zručnosti.

Deti som oboznámila s tým, že marec je mesiacom knihy. Preto si mohli do materskej školy z domu priniesť svoju najobľúbenejšiu knihu, z ktorej sme si mali popoludní čítať. Na druhý deň ráno priniesla Dorka dve knihy. Zvedavo som sa jej spýtala, či sa nevedela rozhodnúť pre jednu z nich. Bez váhania mi odpovedala, že vedela, ale jej spolužiak Adamko jej prezradil, že oni doma knihy nemajú, tak priniesla jednu aj pre neho. Mamka vo dverách s úsmevom na tvári potvrdila, že o tom vie a veľmi sa teší z Dorkinho rozhodnutia.

Pred školským výletom do ZOO v Spišskej Novej Vsi s deťmi a rodičmi z MRK som poprosila rodičov, aby upozornili svoje deti, že im nebudú kupovať všetko, čo uvidia. Navrhla som im, nech deti nechajú poprezerať si tovar a porozmýšľať, aký suvenír alebo aké jedlo by si radi kúpili – avšak iba jedno. Počas prechádzky záhradou som zrazu zbadala, ako jedna skupinka už sedí pri stolíkoch a obeduje; jeden z chlapcov odmietal zjesť to, čo si vybral. Mama mu počas jeho protestovania vysvetľovala, či počul, čo povedala pani učiteľka – ak si vybral jedno jedlo, druhé už nedostane, lebo je to zbytočné míňanie peňazí. A čuduj sa svete… chlapec si trocha zahundral, ale jedlo, ktoré si samostatne vybral, napokon zjedol, a čo je hlavné – jeho mama sa nedala prehovoriť, aby mu kúpila niečo iné.

Program Aflatoun je určený pre všetky deti bez ohľadu na ich pôvod. Cieľom aktivít, ktoré v rámci programu realizujeme, nie je len vzdelávať deti a rodičov v oblasti sociálnej a finančnej gramotnosti. Je to predovšetkým snaha podporiť skutočné pochopenie toho, čo je sociálna rovnosť, inklúzia, rovnosť práv a príležitostí všetkých ľudí bez rozdielu tak, aby celá komunita, ktorá je zapojená do aktivít programu Aflatoun reálne žila v súlade s týmito hodnotami.

Gabriela Hanisek Salová, MŠ Raslavice

Za podporu pri realizácii programu Aflatoun ďakujeme Nadácii Národnej banky Slovenska.

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter