Spoločné vyhlásenie o rozvoji detí v ranom veku a kríze na Ukrajine

8.03.2022

Akčná sieť pre rozvoj v ranom detstve (ECDAN), Mierové konzorcium pre rané detstvo (ECPC), Aliancia Moving Minds / Moving Minds Alliance, Medzinárodná asociácia Krok za krokom / International Step by Step Association (ISSA), Ázijsko-pacifická regionálna sieť pre rané detstvo (ARNEC), Africká sieť pre rané detstvo (AfECN) a Arabská sieť pre rozvoj v ranom detstve (ANECD) vyjadrujú hlboké znepokojenie zo vzniknutého násilného konfliktu na Ukrajine a prebiehajúcej humanitárnej krízy. Najviac postihnutými budú deti, ktoré sa ocitli v tomto konflikte. V centre našej pozornosti musí byť ochrana, zdravie, vzdelávanie, blaho a rozvojové potreby 2 miliónov detí mladších ako 5 rokovNestabilita a z nej vyplývajúce rany a traumy, ktoré zažívajú deti a rodiny žijúce na Ukrajine a ktoré sú teraz utečencami, sú tragické a bez nášho zásahu budú dlhodobo pretrvávať niekoľko generácií. Svetové spoločenstvo musí okamžite konať.

ZDROJ: https://euromaidanpress.com/2022/02/17/ukrainian-kindergarten-and-school-hit-as-russian-hybrid-forces-escalate-hostilities-all-over-donbas/

Konflikt na Ukrajine sa odohráva v čase, kedy čelia humanitárnym a viacrozmerným krízam aj Afganistan, Haiti, Madagaskar, Libanon, Palestína, Venezuela, Etiópia, Sýria, Jemen a mnohé ďalšie miesta sveta. Odhady UNICEF-u z roku 2018 ukazujú, že viac ako jedno z piatich detí sa narodí a začne svoj život v situáciách konfliktu a krízy. Financovanie zamerané na rozvoj detí v ranom detstve (Early Childhood Development/ECD), najmä prostredníctvom ochrany detí a vzdelávania, je nedostatočné predovšetkým v krajinách postihnutých krízou.

Odhaduje sa, že iba 3% celkovej rozvojovej pomoci pre krajiny postihnuté krízou a 2 % humanitárnych prostriedkov sú určené na poskytovanie kvalitných služieb v ranom veku novorodencom, malým deťom a ich opatrovateľom. Svetové spoločenstvo musí okamžite konať, aby zvýšilo toto kritické financovanie rozvoja v ranom detstve.

Celá generácia detí, ktoré žijú na Ukrajine alebo sa z nej nedávno odsťahovali, je ohrozená. Mnohé rodiny už boli nútené opustiť svoje domovy. Ešte pred začiatkom súčasnej krízy potrebovalo na Ukrajine humanitárnu pomoc 2,9 milióna ľudí a 750 vzdelávacích zariadení bolo poškodených v dôsledku násilného konfliktu, ktorý sa začal v roku 2014. Organizácia Spojených národov odhaduje, že pomoc a ochranu bude potrebovať 12 miliónov ľudí žijúcich na Ukrajine, zatiaľ čo v susedných krajinách môže potrebovať ochranu a pomoc v nasledujúcich mesiacoch viac ako 4 milióny utečencov.

Vysídlené rodiny bezodkladne potrebujú základné potreby vrátane bezpečného miesta na bývanie, dostatku potravín, teplého oblečenia a čistej vody. Osobitnú pozornosť si vyžadujú najzraniteľnejšie deti, napríklad deti so zdravotným postihnutím a špeciálnymi potrebami, ktoré môžu mať problémy s mobilitou pri úteku do bezpečia alebo ktoré po príchode do hostiteľskej krajiny okamžite potrebujú špecializované podporné služby alebo lieky. Medzinárodné spoločenstvo musí zabezpečiť bezpečný prechod a ochranu rodín utekajúcich pred zničením. Vyzývame tiež hostiteľské a tranzitné krajiny, aby zabezpečili najlepší záujem detí vrátane poskytovania rodovo citlivých služieb, ochrany detí pred zneužívaním a aby zabezpečili poskytovanie psychosociálnej podpory a vzdelávacích príležitostí ako základného prvku intervencií na podporu detí a ich opatrovateľov.

Vieme, že holistické služby v oblasti rozvoja detí v ranom detstve sú KĽÚČOVÉ pre zmiernenie súčasného a dlhodobého vplyvu nepriaznivých podmienok, ktorým čelí toľko detí a rodín na Ukrajine a v susedných krajinách.

Vlády, darcovia a ďalší medzinárodní aktéri musia urýchlene reagovať na ochranu a podporu všetkých detí a ich rodín na Ukrajine a tých, ktoré hľadajú útočisko v susedných krajinách. Ochrana detí postihnutých súčasnou krízou a uprednostňovanie ich prežitia, rozvoja a ochrany sú nielen nevyhnutné na zmiernenie utrpenia a dodržiavanie ich práv, ale bude aj hnacím motorom hospodárskej obnovy a vytvorí pevný základ pre mier a bezpečnosť, odolnosť, sociálnu spravodlivosť a sociálnu súdržnosť.

„Ešte nie je neskoro zachrániť túto generáciu pred pohromou vojny; potrebujeme mier,” povedal generálny tajomník OSN António Guterres. Medzinárodné spoločenstvo musí konať TERAZ, aby minimalizovalo trvalý vplyv tohto konfliktu na životy detí a ich rodín. Organizácie, ktoré podpísali toto vyhlásenie, zmobilizovali zdroje, vyvíjajú úsilie na Ukrajine a v susedných krajinách a sú pripravené poskytnúť svoje odborné znalosti ďalším, ktorí plánujú a realizujú humanitárnu reakciu.

Vyzývame vlády a darcov, aby nasmerovali finančné prostriedky na podporu všetkých rodín vrátane tých, ktoré sú vysídlené a ktoré sa snažia udržať svoje deti v bezpečí a uspokojiť ich základné potreby vrátane prístupu k psychosociálnym službám. To zahŕňa rozšírené investície do piatich zložiek výchovnej starostlivosti (dobré zdravie, primeraná výživa, príležitosti na učenie, bezpečnosť a ochrana a citlivá starostlivosť) ako základnej súčasti rozvojovej pomoci, reakcie na núdzové situácie a humanitárnej činnosti.

Veda predznamenáva novú éru a ukazuje nám, že rozvoj detí v ranom detstve je životne dôležitou príležitosťou na budovanie udržateľnej budúcnosti vhodnej pre deti z Ukrajiny, iných konfliktov a zón a z celého sveta a na posilnenie ich postavenia prostredníctvom podpory kultúry mieru, ako to požaduje OSN (Rezolúcia OSN A/RES/74/21).

Ak chceme vybudovať v našom svete skutočný mier, musíme chrániť a podporovať deti a spoločne pracovať na napĺňaní práv, rovnosti, prijímaní rozmanitosti a sociálnej spravodlivosti pre naše deti a medzi nimi. Venujme svoje úsilie a zdroje na výchovu našich detí, aby sa navzájom prijímali, aby sa spolu hrali a učili, podporovali sa a aby boli odolné a boli nositeľmi zmien ako cesty k mierovejšiemu a udržateľnejšiemu svetu.

Názory vyjadrené v tomto vyhlásení sú názormi sietí ECDAN, ECPC, ARNEC, AfCEN, ANECD, ISSA a Moving Minds Alliance ako celku a nemusia nevyhnutne odrážať oficiálnu politiku alebo stanovisko jednotlivých členov týchto sietí.

Mnohí naši partneri sa rýchlo mobilizujú na Ukrajine a v susedných krajinách a zriadili online stránky, kde môžu darcovia priamo podporiť deti a rodiny postihnuté ukrajinskou krízou. Patria k nim partnerské organizácie Akčná sieť pre rozvoj v ranom detstve (Early Childhood Development Action Network), Mierové konzorcium pre rané detstvo (Early Childhood Peace Consortium), Medzinárodná asociácia Krok za krokom / Step by Step (International Step by Step Association) a Aliancia Moving Minds (Moving Minds Alliance). Sme im veľmi vďační za ich prítomnosť a odhodlanie skutočne niečo zmeniť.

Ďalšie informácie získate na adrese info@issa.nl

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter